ODVOLACÍ VÝBOR

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍHO VÝBORU

o odvolání dvojice Nulíček - Šíma proti rozhodnutí vedoucího v utkání 3. kola Skupinovky B

Nulíček x Černá
Board 17
North Deals
None Vul
K 9 4 3
7 3
A J 10 3
K 9 3
A J 10 8 2
K Q J 10 6 4
K
7
N
WE
S
Q 7 6
9 8 5
6 5 4 2
A 10 4
5
A 2
Q 9 8 7
Q J 8 6 5 2

W 4; EW 3; E 3; NS 4; NS 3;
Par −100: NS 5×−1

WestNorthEastSouth
NulíčekBenákŠímaČerná
 PassPass2 
3 DblPass4 
Pass5 All pass 
5  by South
Down 1 — NS −50

Důvod pro podání odvolání a popis faktů a rozhodnutí vedoucího:

V rozdání linka EW přivolala vedoucího, neboť hláška 2♣️ zahajitele byla vysvětlena jako silné forsující zahájení, což bylo i v další diskuzi potvrzeno, ale přitom byla použita se slabým listem. Linka EW vyjádřila přesvědčení, že v soutěži je zakázán blaf silným zahájením, přičemž je lhostejno, zda bylo zahájeno omylem nebo se jednalo o blaf. Dále linka EW naznačila, že tímto zahájením jí bylo znemožněno vydražit závazek 4♥️, a dále, že Sever by měl proti silnému zahájení místo dražených 5♣️ uzavřít dražbu hláškou 6♣️.

Vedoucí po příchodu ke stolu ověřil, že hráčka na Jihu popsala svou hlášku jako chybu s tím, že je zvyklá hrát zahájení 2♣️ jako Precision, a dále, že hráči linky NS prokázali svou dohodu krátkou konverzací v mobilní aplikaci, kde se dohodli na systému Two over one, z čehož vedoucí dovodil, že zahájení 2♣️ hraje linka NS jako forsující silné. Vedoucí se rozhodl uvěřit Jihu, že odchýlení nebylo úmyslné, nýbrž omylné, a hlášku nepovažovat za klamavou i s přihlédnutím ke skutečnosti, že Jih v poslední době hraje bridž pouze příležitostně a systém s Precision 2♣️ v minulosti opravdu hrál. Vedoucí dále konstatoval, že sice došlo k přenosu neoprávněné informace při vysvětlení významu hlášky 2♣️, nicméně další dražbu Jihu posoudil jako bez jiné logické alternativy, a konečně rozhodl ponechat v platnosti výsledek dosažený u stolu, proti čemuž se linka EW odvolala.


Členové odvolacího výboru: Jiří Kopřiva, Ondřej Krása, Jan Martynek ml.


Komentář odvolacího výboru:

Dle definice obsažené v Pravidlech soutěžního bridže se za klamavou hlášku považuje "Úmyslné a podstatné odchýlení (běžně "blaf") od oznámené honérové síly nebo délky v barvě."

Podle pravidla 75.C. "Byla-li partnerská dohoda vysvětlena správně, takže chyba byla v hlášce (nikoli ve vysvětlení), nedošlo k porušení Pravidel. Vysvětlení nesmí být v daném okamžiku opraveno (ani nesmí být informován vedoucí) a není povinnost tak učinit později. Bez ohledu na poškození zůstává výsledek v platnosti (ale viz Pravidlo 21.B.1.b))."

Podle pravidla 21.B.1.b) "Vedoucí předpokládá spíše chybné vysvětlení než chybnou hlášku, není-li prokázán opak."

Podle ustanovení 4.4.2.c) SŘ "Propozice soutěže mohou výslovně zakázat použití klamavého příkazného zahájení ve smyslu omezení používání konvence."

Podle propozic "V soutěži je zakázáno jakékoli zahájení klamavou příkaznou hláškou."

V posuzovaném případě má odvolací výbor za to, že nedošlo k naplnění definice klamavé hlášky, jak je popsána v Pravidlech. S ohledem na vysvětlení a list Jihu se jeví jako velmi pravděpodobné, že hráčka na Jihu skutečně mínila zahájení 2♣️ jako Precision a od systémové dohody se odchýlila omylem, nikoli záměrně.

Ani v další dražbě Jihu nespatřuje odvolací výbor ve shodě s vedoucím využití neoprávněné informace, kterou představuje vysvětlení významu zahájení 2♣️ hráčem na Severu a následující hlášku Jihu 4♣️ považuje za logickou alternativu po zahájení 2♣️ Precision.

Jelikož v daném případě nebyl v odvolání zmíněn potenciální přenos neoprávněné informace z Jihu na Sever týkající se možného zjištění Severu, že Jih nemá předpokládanou sílu na zahájení silnými 2♣️, nemá dražba Severu na rozhodnutí odvolacího výboru vliv. Vedle toho odvolací výbor i s přihlédnutím k výkonnosti považuje hlášku 5♣️ za jedno z logických pokračování, když Sever po zásahu 3♥️ postrádá domluvu, jak nadražit chybějící srdcový cuebid.

Pokud se týká kauce, odvolací výbor rozhodl o jejím vrácení, neboť propozice soutěže nestanovují kauci a její výši. 


Rozhodnutí odvolacího výboru:

Odvolací výbor potvrzuje rozhodnutí vedoucího a ponechává v platnosti výsledek dosažený u stolu. Kauce bude vrácena.

(pro 3, proti 0)


Datum projednání: 6. 11. 2023