ODVOLACÍ VÝBOR

ČLENOVÉ ODVOLACÍHO VÝBORU

Členové výboru jsou jmenováni na návrh kapitánů družstev I. ligy.

David VOZÁBAL za P.S.

Luboš SPÁLOVSKÝ za STAR

Otakar SVOBODA za ACOL 

Jiří KOPŘIVA za TRUMF

František KRÁLÍK za BAZINGU

Zdeněk TOMIS za SEDMOU Z DEVÍTI

Odvolací výbor rozhoduje ve všech soutěžích BK Praha.