ODVOLACÍ VÝBOR

ČLENOVÉ ODVOLACÍHO VÝBORU

Jiří KOPŘIVA

Ondřej KRÁSA

Jan MARTYNEK ml.

Odvolací výbor rozhoduje ve všech soutěžích pořádaných BK Praha. Jeho členy jmenuje Výbor BK Praha.