ODVOLACÍ VÝBOR

ČLENOVÉ ODVOLACÍHO VÝBORU

Členové výboru jsou jmenováni na návrh kapitánů družstev I. ligy.

Lucie KUPKOVÁ za BLACK CATS

Otakar Svoboda za ACOL

Erik Klemš za BANÍK HAVÍŘOV VV

David Vozábal za P.S.

František Králík za BAZINGU

Luboš Spálovský za STAR

Odvolací výbor rozhoduje ve všech soutěžích BK Praha.