STANOVY

Bridžového klubu Praha, z.s.

PLATNÉ OD 26. 9. 2022