VÝBOR BK PRAHA

Bridžový klub Praha, z. s.

Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 23. 6. 2023


Termín: 23. 06. 2023 od 17:00 hod.

Místo: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Přítomni: Ing. Pavel Teňak, Zdeněk Frabša (on-line), Mgr. Jitka Kotěšovcová, Marek Loukotka j. h.


1) Členská schůze za rok 2023

Výkonný výbor vyhlásí termín pravidelné výroční členské schůze na středu 20.09.2023 od 18:00 hod. Členská základna se řádně zaplaceným členstvím bude ve smyslu platných stanov včas pozvána a informována o programu. Výkonný výbor plánuje probrat minimálně tyto body:

a) Schválení hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2022.

b) Situaci ohledně klubových prostor v Italské 17. Současný model financování klubu a zejména hracích prostor je dlouhodobě neudržitelný. Třeba najít cenově výhodnější prostory nebo nutnost se více podílet finančně na chodu klubu pro členy klubu.

c) Volbu nových členů VV ČBS. Je potřeba posílit personálně výkonný výbor. Zájem o kandidaturu vyjádřil pan Marek Loukotka. VV by uvítal ještě pátého člena výboru. VV osloví několik vytipovaných kandidátů, zda by kandidaturu nezvážili a nezapojili se do organizace klubu.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


2) Hry a soutěže

Výkonný výbor oznamuje, že klub bude zavřen od 3.7. 2023 na jeden týden. Další program:

a) Letní turnaje budou pořádány od pondělí 10.7. 2023 jako párové turnaje. Vždy každé pondělí a dále v úterý, kdy bude nadále probíhat jako Bavlnka pod vedením Evy Fořtové. Na pondělní turnaje je stanoveno startovné 100,- Kč pro člena BKP a 150,- Kč pro nečlena BKP.

b) Dne 3.9. 2023 bude uspořádán memoriál Tomáše Etlíka. Pozvánka bude včas zveřejněna.

c) Podzimní klubové soutěže začínají v pondělí 4.9.2023. Výkonný výbor nepočítá se změnami ve formátu soutěží a pro podzimní část ani se změnami účastnických poplatků, tedy:

d) Skupinová soutěž A: 750 Kč pro nečlena BKP / 500 Kč pro člena BKP

e) Skupinová soutěž B: 800 Kč pro nečlena BKP / 600 Kč pro člena BKP

f) Skupinová soutěž švýcarská: 950 Kč pro nečlena BKP / 700 Kč pro člena BKP

g) Pražská liga: 4800 Kč za družstvo (4 až 8 hráčů) / sleva 100 Kč za hráče týmu z BKP

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


3) Účetnictví klubu

Výkonný výbor přijal zprávu bývalého člena VV pana Bohumíra Zajíčka a pověřené účetní paní Moniky Kyptové, že účetní výroční zpráva byla za rok 2022 řádně zpracována a odeslána. Bude na výroční členské schůzi zveřejněna.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Výkonný výbor schvaluje odměnu paní Kyptové za provádění účetních služeb včetně daňového přiznání za rok 2022 ve výši 5.000,- Kč.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


4) Ostatní

a) Výkonný výbor provede inventuru směrnic a interních předpisů klubu a uvede je do souladu s novými stanovami klubu. Úkol trvá.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

b) Výkonný výbor informuje členy klubu, že se pro klub hledají ekonomicky výhodnější prostory. Velmi slibné prostory ve Francouzské ulici musíme odmítnout, jelikož celková rekonstrukce nabízených prostor by znamenala jistě výdaj veškerých finančních prostředků klubu, což VV vyhodnotil jako rizikovou operaci v době nestabilních cen stavebních prací a dodávek materiálů.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

c) Výkonný výbor potvrdil pro nízký zájem hráčů zrušení středečních miniturnajů. V budoucnu se bude výkonný výbor zabývat možností pořádat pravidelné párové turnaje v neděli odpoledne, záležet bude na poptávce hráčů o takové turnaje.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

d) Výkonný výbor rozhodl o koupi repasovaného počítače a návrhu vylepšení IT řešení, místo dosluhujícího a pověřil Zdeňka Frabšu přípravou vhodné nabídky k projednání. Trvá.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


Podepsáni:

Ing. Pavel Teňak, předseda spolku

Zdeněk Frabša, člen výkonného výboru

Mgr. Jitka Kotěšovcová, členka výkonného výboru

Bridžový klub Praha, z. s.

Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 24. 3. 2023


Termín: 24. 3. 2023 od 17:30 hod.

Místo: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Přítomni: Ing. Pavel Teňak, Zdeněk Frabša, Mgr. Jitka Kotěšovcová


1) Členské příspěvky na rok 2023

Výkonný výbor informuje členy, že zatím řádně zaplacené členství na rok 2023 má 96 členů, z toho 82 má zaplacené i ČBS členství. Výbor zaslal juniorským členům do 25 let dle usnesení z 20.12. 2022 zpět dotaci 500,- Kč. Pokud nedopatřením ještě nedošlo u někoho k této vratce, výbor žádá takové členy, aby tuto skutečnost sdělili, napravíme obratem.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


2) Hry a soutěže

Výkonný výbor přijal zprávu Zdeňka Frabši, že ještě někteří účastníci klubových soutěží jarního semestru 2023 neuhradili svoje vklady a pověřuje ho, aby toto urgoval. Výbor stanovil výše vkladů dle usnesení z 20.12.2022 do soutěží takto:

a) Skupinová soutěž A: 750 Kč pro nečlena BKP / 500 Kč pro člena BKP

b) Skupinová soutěž B: 800 Kč pro nečlena BKP / 600 Kč pro člena BKP

c) Skupinová soutěž švýcarská: 950 Kč pro nečlena BKP / 700 Kč pro člena BKP

d) Pražská liga: 4800 Kč za družstvo (4 až 8 hráčů) / sleva 100 Kč za hráče týmu z BKP

e) Minipárové turnaje: 50 Kč pro nečlena BKP / 30 Kč pro člena BKP

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


3) Účetnictví klubu

Výkonný výbor bere na vědomí zprávu p. Jiřího Medlína o řádném vyúčtování dotace z roku 2022 MČ Prahy 2 ve výši 26.000,- Kč.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Výkonný výbor pověřuje Pavla Teňaka zajištěním doručení přiznání za rok 2022 ve spolupráci s p. Bohumírem Zajíčkem, který tento dokument ještě za bývalý výbor připravuje, v řádném termínu.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


4) Ostatní

a) Výkonný výbor informuje, že uzavřel s rozhodčími soutěží dohody o provedení práce na rok 2023. Zároveň bere na vědomí, že podle očekávané novely zákoníku práce toto nastavení nebude možné a bude preferovat na další období spolupráci s rozhodčími (vedoucími turnajů) na ŽL.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

b) Výkonný výbor provede inventuru směrnic a interních předpisů klubu a uvede je do souladu s novými stanovami klubu. Úkol trvá.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

c) Výkonný výbor informuje členy klubu, že se pro klub hledají ekonomicky výhodnější prostory.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

d) Výkonný výbor na příští schůzi vyhodnotí průběh soutěží v klubu a navrhne pro letní a podzimní část sezóny úpravy. Zatím pozorujeme velký pokles zájmu o středeční miniturnaje.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

e) Výkonný výbor rozhodl o koupi repasovaného počítače a návrhu vylepšení IT řešení, místo dosluhujícího, a pověřil Zdeňka Frabšu přípravou vhodné nabídky k projednání.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

f) Výkonný výbor předpokládá svolání členské schůze na září 2023, kde bude bilancovat situaci klubu po jednom roce činnosti.. V úvahu připadá například termín o víkendu spojený s turnajem (Etlíkův Memoriál).

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


Podepsáni:

Ing. Pavel Teňak, předseda spolku

Zdeněk Frabša, člen výkonného výboru

Mgr. Jitka Kotěšovcová, člen výkonného výboru

Bridžový klub Praha, z. s.
Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 20. 12. 2022


Termín: 20. 12. 2022 od 18:00 hod.

Místo: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Přítomni: Ing. Pavel Teňak, Zdeněk Frabša, Mgr. Jitka Kotěšovcová

1) Členské příspěvky na rok 2023

Výkonný výbor informuje členy, že výše členského příspěvku na rok 2023 zůstává beze změny, a to ve výši 750 Kč. Výkonný výbor rozhodl o poskytnutí dotace ve výši 500 Kč k členskému příspěvku pro juniorské členy klubu do 25 let pro rok 2023. Tato dotace bude poskytnuta i juniorským členům, kteří členský příspěvek na rok 2023 již uhradili v plné výši. Tímto rozhodnutím se výkonný výbor snaží přilákat do našeho klubu mladé hráče a tím zajistit existenci klubu do budoucna.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

2) Hry a soutěže

Výkonný výbor rozhodl, že soutěže v jarním semestru v roce 2023 proběhnou beze změn. Výbor stanovil výše vkladů do soutěží takto:

a) Skupinová soutěž A: 750 Kč pro nečlena BKP / 500 Kč pro člena BKP

b) Skupinová soutěž B: 800 Kč pro nečlena BKP / 600 Kč pro člena BKP

c) Skupinová soutěž švýcarská: 950 Kč pro nečlena BKP / 700 Kč pro člena BKP

d) Pražská liga: 4800 Kč za družstvo (4 až 8 hráčů) / sleva 100 Kč za hráče týmu z BKP

e) Minipárové turnaje: 50 Kč pro nečlena BKP / 30 Kč pro člena BKP

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

3) Účetnictví klubu

Výkonný výbor bere na vědomí, že vyúčtování za rok 2022 provede p. Bohumír Zajíček. Účetnictví za rok 2023 již bude plně v režii nového výboru.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

4) Ostatní

a) Výkonný výbor rozhodl, že do 31. 1. 2023 připraví nové pracovní dohody s rozhodčími soutěží.

(3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

b) Výkonný výbor provede inventuru směrnic a interních předpisů klubu a uvede je do souladu s novými stanovami klubu. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

c) Výkonný výbor pověřuje Milana Macuru vedením evidence členské základny klubu a vedením evidence v rejstříku sportovců a vedení členské evidence klubu v matrice ČBS. Milan Macura toto pověření přijal. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

d) Výkonný výbor děkuje za dosavadní správu webových stránek klubu Vladimíru Nulíčkovi, který se rozhodl tuto činnost ukončit.

e) Výkonný výbor pověřuje správou webových a facebookových stránek klubu Ondřeje Krásu a Martina Scháňku. Ondřej Krása i Martin Scháňka toto pověření přijali. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

f) Výkonný výbor informuje členy klubu, že se pro klub hledají ekonomicky výhodnější prostory. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

g) Výkonný výbor zvažuje v případě zájmu členů zavedení dříve oblíbených nedělních odpoledních minipárových turnajů. (3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)


Podepsáni:

Ing. Pavel Teňak, předseda spolku

Zdeněk Frabša, člen výkonného výboru

Mgr. Jitka Kotěšovcová, členka výkonného výboru


Bridžový klub Praha, z. s.
Zápis z členské schůze ze dne 26. 9. 2022


Termín schůze: 26. 9. 2022 od 21:15 hod.

Místo schůze: Bridžový klub Praha, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

1) Schválení programu členské schůze

Návrh programu členské schůze:

1) Schválení programu členské schůze

2) Způsob provedení voleb

3) Usnášeníschopnost a volba komisí

4) Volba výkonného výboru

5) Změna stanov spolku

6) Pověření k provedení změn

Usnesení: Členská schůze schvaluje aklamací program členské schůze. (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

2) Způsob provedení voleb

Návrh způsobu a provedení voleb: veřejně aklamací

Usnesení: Členská schůze schvaluje způsob a provedení voleb členské schůze veřejnou aklamací. (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

3) Usnášeníschopnost a volba komisí

a) Volba moderátora členské schůze: Petr Vrkoč

b) Volba mandátové a návrhové komise: Ondřej Krása, Zdena Tomčíková

c) Volba sčítací komise: Pavel Raboch, Jiří Mašek

d) Volba zapisovatelky členské schůze: Jitka Kotěšovcová

e) Volba ověřovatelů zápisu členské schůze: Bohumír Zajíček, Jiří Medlín

Dle mandátní a návrhová komise je z celkového počtu 93 členů spolku na členské schůzi přítomno 58 členů. Členská schůze je usnášeníschopná.

Usnesení: Členská schůze volí aklamací jako moderátora členské schůze Petra Vrkoče, do mandátové a návrhové komise Ondřeje Krásu a Zdenu Tomčíkovou, do sčítací komise Pavla Rabocha a Jiřího Maška. Členská schůze dále volí jako zapisovatelku Jitku Kotěšovcovou a jako ověřovatele zápisu Bohumíra Zajíčka a Jiřího Medlína. (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

4) Volba výkonného výboru

a) Volba počtu členů výkonného výboru spolku

Návrh: 3 členové, předseda a dva členové výkonného výboru

Usnesení: Členská schůze volí aklamací tříčlenný výkonný výbor ve složení předseda a dva členové výkonného výboru. (57 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

b) Volba předsedy spolku

Návrh: Pavel Teňak

Usnesení: Členská schůze volí aklamací jako předsedu spolku Pavla Teňaka. (57 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

c) Volba členů výkonného výboru spolku

Návrh: Zdeněk Frabša, Jitka Kotěšovcová

Usnesení: Členská schůze volí za členy výkonného výboru Zdeňka Frabšu a Jitku Kotěšovcovou. (57 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

5) Změna stanov spolku

Návrh: Nové znění stanov spolku je uvedeno v příloze č. 1 zápisu.

Usnesení: Členská schůze schvaluje změnu stanov spolku, jež jsou v novém úplném znění jako příloha č. 1 zápisu. (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

6) Pověření k provedení změn

Usnesení: Členská schůze pověřuje Pavla Teňaka k provedení změn ve spolkovém rejstříku v souladu s usneseními této členské schůze zejména pak změna předsedy spolku a stanov spolku (58 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

7) Příloha zápisu

Příloha č. 1 - Stanovy platné od 26. 9. 2022 v úplném znění


Podepsáni:

Pavel Teňak, předseda spolku

Zdeněk Frabša, člen výkonného výboru

Jitka Kotěšovcová, členka výkonného výboru

Jitka Kotěšovcová, zapisovatelka

Bohumír Zajíček, ověřovatel zápisu

Jiří Medlín, ověřovatel zápisu


Zápis z jednání výboru zájmového spolku Bridžový klub Praha

z 11. července 2021


Přítomni: Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása


1. Jiří Medlín a Jitka Kotěšovcová kontaktují realitní kancelář ohledně nabídky sdíleného pronájmu klubových prostor.

2. Výbor BKP vzal na vědomí oznámení Zdeňka Friše, Milana Zábranského, Jana Kňourka a Diany Krásové o ukončení členství v BKP. Výbor BKP dále vyhověl žádosti Diany Krásové o vrácení členského příspěvku za rok 2021.

3. Výbor BK Praha rozhodl o následujících záležitostech:

 • Návrh na zahájení podzimních soutěží 5 kolovým cyklem skupinovky A a Švýcarské skupinovky pro příchozí byl zamítnut.
 • Nasazení do Skupinovky A bude provedeno podle výsledků posledního dokončeného cyklu.
 • Vklady do Skupinovky A byly stanoveny na 500, - Kč pro členy BKP a 700, - Kč pro hosty za hráče a 5 kolový cyklus.
 • Vklady do Memoriálu R. Seyfriedové byly stanoveny na 80, - Kč pro členy BKP a 100, - Kč pro hosty za hráče a kolo soutěže.
 • Vítězná dvojice každé skupiny Skupinovky A obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vítězné dvojice jednotlivých kol Memoriálu R. Seyfriedové obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vítězná dvojice Memoriálu R. Seyfriedové obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • První 3 dvojice v konečném pořadí Švýcarské skupinovky obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vklady do skupinovky B budou splatné po částech, na třetinu soutěže, tj. 3 kola.
 • Vklady do Pražské bridžové ligy budou splatné po částech, na polovinu soutěže, tj. 5 kol.

4. Výbor BK Praha rozhodne o prominutí ročního členského příspěvku členům, kteří pro BKP získají nového člena, dosud neregistrovaného v matrice ČBS. Podmínkou je účast v soutěžích pořádaných BKP. Novým členům, kteří nejsou registrováni v matrice ČBS, bude první roční členský příspěvek snížen na 250, - Kč.

5. Ondřej Krása oznámil ukončení činnosti ve výboru BKP a nadále se bude věnovat pouze správě webových stránek.


Přílohy: záznam o hlasování


Zapsal: Ondřej Krása

Ověřil: Jitka Kotěšovcová


V Praze, 15. srpna 2021

Zápis z jednání výboru zájmového spolku Bridžový klub Praha

z 27. května a 3. června 2021


Přítomni: Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása


1. Členové výboru zvolili předsedou výboru Petra Vrkoče.

2. Výbor BK Praha rozhodl o následujících záležitostech:

 • Rozehrané soutěže zahájené v září 2020 budou ukončeny a výsledky anulovány.
 • Vklady za neodehraná kola zrušených soutěží budou kompenzovány v poměrné výši všem hráčům a družstvům, kteří si o výplatu kompenzací zažádají, tj. ve výši 4/5 vkladu za skupinovou soutěž A a soutěž družstev a 7/9 vkladu za švýcarskou skupinovou soutěž a skupinovou soutěž B. Pro podání žádosti o výplatu kompenzací bude připraven webový formulář. Kompenzace budou vypláceny dle dispozic žadatele v hotovosti nebo bankovním převodem a nelze je započíst vůči vkladům do nových soutěží.
 • Hráči, u kterých je evidován neuhrazený vklad, budou vyzváni, aby tento doplatili v poměrné výši za uspořádaná kola, tj. ve výši 1/5 vkladu za skupinovou soutěž A a 2/9 za švýcarskou skupinovou soutěž a skupinovou soutěž B.
 • Nové soutěže budou zahájeny 6. září 2021. V nadcházející sezóně budou organizovány 4 skupinové soutěže A, 2 soutěže družstev, 2 švýcarské skupinové soutěže a 2 skupinové soutěže B.
 • Vklady do nových soutěží budou zachovány ve stejné výši členům BK Praha a navýšeny pro hosty klubu. O výši vkladů rozhodne výbor BKP na své další schůzi.
 • Memoriál R. Seyfriedové bude uspořádán jako 2 kolový turnaj v termínech 30. srpna a 2. září 2021.
 • Provoz klubu bude obnoven 21. června 2021 jednokolovými párovými turnaji pořádanými 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, které budou organizovány pouze, pokud se do turnaje předem zaregistruje minimální počet 10 dvojic. Pro přihlášení do turnajů bude připraven webový formulář.
 • Vklady do párových turnajů budou rozdílné pro členy BK Praha a hosty klubu.
 • Výbor BK Praha svolá členskou schůzi k jednání o dalším provozu klubu v případě, že po 1. září bude provoz klubu opět omezen limitujícími opatřeními. Pro tento případ považuje výbor za limitující takové opatření, které omezuje počet osob ve vnitřním prostoru klubu na 50.
 • Prostory BK Praha budou nabídnuty ke sdílenému pronájmu jinému zájmovému spolku nebo organizaci s podobným zaměřením na 2 pracovní dny v týdnu a sudé nebo liché víkendy.

3. Bohumír Zajíček vstoupí v jednání s Českým bridžovým svazem o výši nájmů pro pořádání soutěží organizovaných ČBS v prostorech BKP.


Přílohy: záznam o hlasování


Zapsal: Ondřej Krása

Ověřil: Jitka Kotěšovcová


V Praze, 14. června 2021