VÝBOR BK PRAHA

Zápis z jednání výboru zájmového spolku Bridžový klub Praha

z 11. července 2021


Přítomni: Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása


1. Jiří Medlín a Jitka Kotěšovcová kontaktují realitní kancelář ohledně nabídky sdíleného pronájmu klubových prostor.

2. Výbor BKP vzal na vědomí oznámení Zdeňka Friše, Milana Zábranského, Jana Kňourka a Diany Krásové o ukončení členství v BKP. Výbor BKP dále vyhověl žádosti Diany Krásové o vrácení členského příspěvku za rok 2021.

3. Výbor BK Praha rozhodl o následujících záležitostech:

 • Návrh na zahájení podzimních soutěží 5 kolovým cyklem skupinovky A a Švýcarské skupinovky pro příchozí byl zamítnut.
 • Nasazení do Skupinovky A bude provedeno podle výsledků posledního dokončeného cyklu.
 • Vklady do Skupinovky A byly stanoveny na 500, - Kč pro členy BKP a 700, - Kč pro hosty za hráče a 5 kolový cyklus.
 • Vklady do Memoriálu R. Seyfriedové byly stanoveny na 80, - Kč pro členy BKP a 100, - Kč pro hosty za hráče a kolo soutěže.
 • Vítězná dvojice každé skupiny Skupinovky A obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vítězné dvojice jednotlivých kol Memoriálu R. Seyfriedové obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vítězná dvojice Memoriálu R. Seyfriedové obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • První 3 dvojice v konečném pořadí Švýcarské skupinovky obdrží voucher na jednokolový párový turnaj.
 • Vklady do skupinovky B budou splatné po částech, na třetinu soutěže, tj. 3 kola.
 • Vklady do Pražské bridžové ligy budou splatné po částech, na polovinu soutěže, tj. 5 kol.

4. Výbor BK Praha rozhodne o prominutí ročního členského příspěvku členům, kteří pro BKP získají nového člena, dosud neregistrovaného v matrice ČBS. Podmínkou je účast v soutěžích pořádaných BKP. Novým členům, kteří nejsou registrováni v matrice ČBS, bude první roční členský příspěvek snížen na 250, - Kč.

5. Ondřej Krása oznámil ukončení činnosti ve výboru BKP a nadále se bude věnovat pouze správě webových stránek.


Přílohy: záznam o hlasování


Zapsal: Ondřej Krása

Ověřil: Jitka Kotěšovcová


V Praze, 15. srpna 2021

Zápis z jednání výboru zájmového spolku Bridžový klub Praha

z 27. května a 3. června 2021


Přítomni: Petr Vrkoč, Jitka Kotěšovcová, Bohumír Zajíček, Jiří Medlín, Ondřej Krása


1. Členové výboru zvolili předsedou výboru Petra Vrkoče.

2. Výbor BK Praha rozhodl o následujících záležitostech:

 • Rozehrané soutěže zahájené v září 2020 budou ukončeny a výsledky anulovány.
 • Vklady za neodehraná kola zrušených soutěží budou kompenzovány v poměrné výši všem hráčům a družstvům, kteří si o výplatu kompenzací zažádají, tj. ve výši 4/5 vkladu za skupinovou soutěž A a soutěž družstev a 7/9 vkladu za švýcarskou skupinovou soutěž a skupinovou soutěž B. Pro podání žádosti o výplatu kompenzací bude připraven webový formulář. Kompenzace budou vypláceny dle dispozic žadatele v hotovosti nebo bankovním převodem a nelze je započíst vůči vkladům do nových soutěží.
 • Hráči, u kterých je evidován neuhrazený vklad, budou vyzváni, aby tento doplatili v poměrné výši za uspořádaná kola, tj. ve výši 1/5 vkladu za skupinovou soutěž A a 2/9 za švýcarskou skupinovou soutěž a skupinovou soutěž B.
 • Nové soutěže budou zahájeny 6. září 2021. V nadcházející sezóně budou organizovány 4 skupinové soutěže A, 2 soutěže družstev, 2 švýcarské skupinové soutěže a 2 skupinové soutěže B.
 • Vklady do nových soutěží budou zachovány ve stejné výši členům BK Praha a navýšeny pro hosty klubu. O výši vkladů rozhodne výbor BKP na své další schůzi.
 • Memoriál R. Seyfriedové bude uspořádán jako 2 kolový turnaj v termínech 30. srpna a 2. září 2021.
 • Provoz klubu bude obnoven 21. června 2021 jednokolovými párovými turnaji pořádanými 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, které budou organizovány pouze, pokud se do turnaje předem zaregistruje minimální počet 10 dvojic. Pro přihlášení do turnajů bude připraven webový formulář.
 • Vklady do párových turnajů budou rozdílné pro členy BK Praha a hosty klubu.
 • Výbor BK Praha svolá členskou schůzi k jednání o dalším provozu klubu v případě, že po 1. září bude provoz klubu opět omezen limitujícími opatřeními. Pro tento případ považuje výbor za limitující takové opatření, které omezuje počet osob ve vnitřním prostoru klubu na 50.
 • Prostory BK Praha budou nabídnuty ke sdílenému pronájmu jinému zájmovému spolku nebo organizaci s podobným zaměřením na 2 pracovní dny v týdnu a sudé nebo liché víkendy.

3. Bohumír Zajíček vstoupí v jednání s Českým bridžovým svazem o výši nájmů pro pořádání soutěží organizovaných ČBS v prostorech BKP.


Přílohy: záznam o hlasování


Zapsal: Ondřej Krása

Ověřil: Jitka Kotěšovcová


V Praze, 14. června 2021