PŘIHLÁŠKY

PŘIHLÁŠKY NA SKUPINOVÉ SOUTĚŽE

K přihlášení na skupinové soutěže použijte, prosím, formulář na této stránce. Děkujeme.

Přihlášky na Skupinovky A a B jsou vyžadovány i v případě, že dvojice nemění složení z předchozího cyklu.

Seznam přihlášených dvojic je průběžně aktualizován a zveřejněn v sekci SOUTĚŽE u příslušné skupinovky. Aktualizace může mít prodlevu až 24 hodin po odeslání přihlášky.


ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

JARO 2022

Zahájení soutěže: 10. 2. 2022

Počet kol: 9

Uzávěrka přihlášek: 9. 2. 2022 v 16.00

Vklad: 900, - Kč za hráče

Sleva: 200, - Kč pro členy BKP se zaplaceným členstvím

Vedoucí soutěže: Zdeněk Frabša

* Po dohodě s vedoucím je možné nastoupit do 2. nebo 3. kola soutěže.

SKUPINOVKA A

LÉTO 2022

Zahájení soutěže: 2. 5. 2022

Počet kol: 5

Uzávěrka přihlášek: 1. 5. 2022 v 16.00

Vklad: 700, - Kč za hráče

Sleva: 200, - Kč pro členy BKP se zaplaceným členstvím

Vedoucí soutěže: Zdeněk Frabša

* Dvojice přihlášené po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.

SKUPINOVKA B

JARO 2022

Zahájení soutěže: 17. 2. 2022

Počet kol: 9

Uzávěrka přihlášek: 16. 2. 2022 v 16.00

Vklad: 750, - Kč za hráče

Sleva: 150, - Kč pro členy BKP se zaplaceným členstvím

Vklad je splatný ve 3 platbách, před zahájením 1., 4. a 7. kola soutěže.

Vedoucí soutěže: Zdeněk Frabša

* Dvojice přihlášené po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.


* Při rozpadu dvojice se hráči mezi sebou dohodnou, na koho z nich přechází právo nástupnictví. Nedojde-li mezi hráči k dohodě, zaniká právo nástupnictví oběma hráčům. Pokud jste se předchozího cyklu neúčastnili nebo se přihlašujete ve stejném složení dvojice, ponechte pole NÁSTUPCE DVOJICE prázdné.

PŘIHLÁŠKY NA PRAŽSKOU BRIDŽOVOU LIGU

K přihlášení na Pražkou bridžovou ligu použijte, prosím, formulář na této stránce. Děkujeme.

Seznam a soupisky přihlášených družstev jsou průběžně aktualizovány a zveřejněny v sekci SOUTĚŽE.

Aktualizace může mít prodlevu až 24 hodin po odeslání přihlášky.

PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

JARO 2022

Zahájení soutěže: 21. 2. 2022

Počet kol: 10

Uzávěrka přihlášek: 20. 2. 2022 v 16.00

Vklad: 4.800, - Kč za družstvo

Sleva: 100, - Kč za hráče se zaplaceným členstvím v BKP

Vklad je splatný ve 2 platbách, před zahájením 1. a 6. kola soutěže.

Vedoucí soutěže: Adam Kubica

* Družstva přihlášená po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.