PŘIHLÁŠKY

👉 Vklady do soutěží jsou splatné na transparentní účet BKP č. 2826735002/5500. 👈

PŘIHLÁŠKY NA SKUPINOVÉ SOUTĚŽE

K přihlášení na skupinové soutěže použijte, prosím, formulář na této stránce. Děkujeme.

Přihlášky na Skupinovky A a B jsou vyžadovány i v případě, že dvojice nemění složení z předchozího cyklu.

Seznam přihlášených dvojic je zveřejněn a průběžně aktualizován na této stránce u příslušné skupinovky.

Aktualizace neproběhne automaticky po odeslání přihlášky.


ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

JARO 2023

Zahájení soutěže: 2. 2. 2023

Počet kol: 9

Uzávěrka přihlášek: 1. 2. 2023 v 16.00

Vklad: 950, - Kč za hráče

Sleva: 250, - Kč pro členy BKP se zaplaceným členstvím

Vedoucí soutěže: Zdeněk Frabša

* Po dohodě s vedoucím je možné nastoupit do 2. nebo 3. kola soutěže.

SKUPINOVKA A

LÉTO 2023

Zahájení soutěže: 15. 5. 2023

Počet kol: 5

Uzávěrka přihlášek: 14. 5. 2023 v 16.00

Vklad: 750, - Kč za hráče

Sleva: 250, - Kč pro členy BKP se zaplaceným členstvím

Vedoucí soutěže: Zdeněk Frabša

* Dvojice přihlášené po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.

SKUPINOVKA B

JARO 2023

Zahájení soutěže: 9. 2. 2023

Počet kol: 9

Uzávěrka přihlášek: 8. 2. 2023 v 16.00

Vklad: 800, - Kč za hráče

Sleva: 200, - Kč pro členy BKP se zaplaceným členstvím

Vedoucí soutěže: Zdeněk Tomis

* Dvojice přihlášené po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.


PŘIHLAŠUJI DVOJICI

* Při rozpadu dvojice se hráči mezi sebou dohodnou, na koho z nich přechází právo nástupnictví. Nedojde-li mezi hráči k dohodě, zaniká právo nástupnictví oběma hráčům. Pokud jste se předchozího cyklu neúčastnili nebo se přihlašujete ve stejném složení dvojice, ponechte pole NÁSTUPCE DVOJICE prázdné.

* Jestliže nejste v seznamu hráčů, požádejte o přidání e-mailem na vybor@bkpraha.cz.

PŘIHLÁŠKY NA PRAŽSKOU BRIDŽOVOU LIGU

K přihlášení na Pražkou bridžovou ligu použijte, prosím, formulář na této stránce. Děkujeme.

Seznam a soupisky přihlášených družstev jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány v sekci VÝSLEDKY.

Aktualizace neproběhne automaticky po odeslání přihlášky.

PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

JARO 2023

Zahájení soutěže: 30. 1. 2023

Počet kol: 10

Uzávěrka přihlášek: 28. 1. 2023 v 16.00

Vklad: 4.800, - Kč za družstvo

Sleva: 100, - Kč za hráče se zaplaceným členstvím v BKP

Vedoucí soutěže: Adam Kubica

* Družstva přihlášená po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.

PŘIHLAŠUJI DRUŽSTVO

* Jestliže nejste v seznamu hráčů, požádejte o přidání e-mailem na vybor@bkpraha.cz.