PŘIHLÁŠKY

PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ PÁROVÉ TURNAJE

Turnaje jsou organizovány za podmínky přihlášení alespoň 10 dvojic nejpozději v den konání do 12.00 hodin.

PŘIHLÁŠKY NA SKUPINOVÉ SOUTĚŽE

K přihlášení na skupinové soutěže použijte, prosím, přednostně formulář na této stránce. Děkujeme.

Přihlášky na Skupinovky A a B jsou vyžadovány i v případě, že dvojice nemění složení z předchozího cyklu.

Seznam přihlášených dvojic je průběžně aktualizován a zveřejněn v sekci SOUTĚŽE u příslušné skupinovky. Aktualizace může mít prodlevu až 24 hodin po odeslání přihlášky.

SKUPINOVKA A

PODZIM 2020

Zahájení soutěže: 14. 9. 2020

Počet kol: 5

Uzávěrka přihlášek: 13. 9. 2020 16.00

Přihlášky: zde nebo u vedoucího soutěže

Vklad: 600, - Kč za hráče

Sleva: 100, - Kč pro členy BKP

Vedoucí soutěže: Zdeněk Frabša

* Dvojice přihlášené po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.

SKUPINOVKA B

PODZIM 2020

Zahájení soutěže: 17. 9. 2020

Počet kol: 9

Uzávěrka přihlášek: 16. 9. 2020 16.00

Přihlášky: zde nebo u vedoucího soutěže

Vklad: 700, - Kč za hráče

Sleva: 100, - Kč pro členy BKP

Sleva: 100, - Kč pro hráče přihlášené do Švýcarské skupinovky při jednorázové úhradě vkladu do obou soutěží

Vedoucí soutěže: Zdeněk Frabša

* Dvojice přihlášené po termínu uzávěrky přihlášek nemají zaručen nárok na nasazení dle výsledků předchozího cyklu.

ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

PODZIM 2020

Zahájení soutěže: 10. 9. 2020

Počet kol: 9

Uzávěrka přihlášek: 9. 9. 2020 16.00

Přihlášky: zde nebo u vedoucího soutěže

Vklad: 800, - Kč za hráče

Sleva: 100, - Kč pro členy BKP

Sleva: 100, - Kč pro hráče přihlášené do Skupinovky B při jednorázové úhradě vkladu do obou soutěží

Vedoucí soutěže: Zdeněk Frabša

* Po dohodě s vedoucím je možné nastoupit do 2. nebo 3. kola soutěže.

* Předchůdcem je dvojice, která se zúčastnila posledního dokončeného cyklu příslušné soutěže podzim 2019. Při rozpadu dvojice se hráči mezi sebou dohodnou, na koho z nich přechází právo nástupnictví. Nedojde-li mezi hráči k dohodě, zaniká právo nástupnictví oběma hráčům. Pokud jste se předchozího cyklu nezúčastnili, ponechte pole prázdné.