ODVOLACÍ VÝBOR

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍHO VÝBORU

o odvolání družstva ACOL proti rozhodnutí vedoucího v utkání 4. kola Pražské bridžové ligy

Hnátová
Board 21
North Deals
N-S Vul
A 7 2
A 8 6 3 2
A 6 2
Q 5
Q 4 3
K J 10 9
A K 9 6 4 3
N
WE
S
K 10 8
Q 4
K J 10 5 3
J 8 7
J 9 6 5
7 5
Q 9 8 7 4
10 2

EW 3N; EW 5; EW 2; EW 1; EW 1;
Par −400: EW 3N=; EW 5=

WestNorthEastSouth
ČechHnátováKolínskýDiamant
 1 NTPassPass
2 Pass2 Pass
3 All pass  
3  by West
Made 5 — EW +150

Důvod pro podání odvolání a popis faktů a rozhodnutí vedoucího:

V rozdání linka NS přivolala po skončení dražby vedoucího a vyjádřila domněnku, že díky alertování hlášky Západu 2♣️ Východem si Západ, který dražil přirozeně trefovou barvu, uvědomil, že použil konvenční Landy a že 2♠️ Východu neslibují 5list a F. Proto Západ poté zadražil 3♣️, které Východ zapasoval. Dle této domněnky, pokud by (alertováním) nedošlo k přenosu neoprávněné informace, Západ, jenž si myslí, že hláška 2♣️ slibuje trefovou barvu, bude považovat 2♠️ za přirozený F a vzhledem k rozlohové kartě určitě zadraží 4♠️, které skončí bez 3.

Vedoucí nechal rozdání dohrát a poté obdržel od Západu vysvětlení, že dražbu 2♣️ zamýšlel jako na drahých s tím, že slibuje 4-4 a tedy mu chybí pouze jedna karta a hláška 3♣️ ukázala navíc trefovou barvu. Západ dražbu odůvodnil také tím, že jinak by s partnerem těžko hledali drahý fit. Vedoucí se rozhodl tomuto odůvodnění uvěřit a výsledek dosažený u stolu ponechal v platnosti, proti čemuž se linka NS odvolala.


Členové odvolacího výboru: Ondřej Krása, Jan Martynek ml., Luboš Spálovský


Komentář odvolacího výboru:

Odvolací výbor považuje odůvodnění Západu za uvěřitelné, neboť nemá důvod pochybovat o tom, že Západ v pozici na reopenu nemaje proti zahájení 1NT k dispozici jinou variantu, jak nadražit pobídku do drahých, použil k tomuto hlášku 2♣️ a přitom si ponechal možnost dodražit trefovou barvu. Západ může těžko najít lepší způsob, jak v I. proti II. nenechat hrát soupeře 1NT, o kterém se může ze svého listu domnívat, že jej soupeři snadno splní na károvou barvu. Pokud by dražil z reopenu 3♣️, vzdal by se velmi pravděpodobně šance na nalezení zajímavého fitu v drahé. Díky kreativní hlášce 2♣️ může dražit pobídku do drahých a navíc ukázat trefovou barvu, list 4405 by jistě dražil stejně. Odvolací výbor připouští, že touto dražbou Západ riskuje závazek 3♠️(4♠️) na 7 trumfů, nicméně konstatuje, že to je v partii pravděpodobně jediné riziko, které Západ podstupuje, a to v I. hře.

Odvolací výbor se dále domnívá, že zásah 2♣️ na zahájení 1NT je přirozený jen zcela výjimečně, a to jen u začátečníků, nikoli u zkušených hráčů jako v tomto případě, a proto dovozuje, že k přenosu neoprávněné informace alertováním či nealertováním hlášky 2♣️ zde v podstatě dojít nemohlo, když vedle toho neshledal žádný důvod neuvěřit vysvětlení Západu o zamýšleném významu hlášky 2♣️.

Odvolací výbor dále konstatuje, že hláška 2♠️ Východu nemusí být nutně F (proč by partner, který prvně pasoval, měl nyní forsovat na 2.stupni?) a Západ tedy není se svým listem povinen dražit 4♠️.

Pokud se týká kauce, odvolací výbor rozhodl o jejím vrácení, neboť propozice soutěže nestanovují kauci a její výši, jak předepisuje bod 7.2 SŘ:

"Odvolání proti rozhodnutí vedoucího musí být podáno ve lhůtě do 30 minut po ukončení kola (soutěže) písemnou formou. Propozice mohou určit jinou lhůtu. Lhůta pro odvolání proti konečným výsledkům se řídí ustanovením dle bodu 3.1.g). Propozice soutěže mohou stanovit kauci, skládanou při odvolání. Odvolání může podat jménem dvojice každý hráč dvojice, jménem družstva kapitán družstva nebo alespoň polovina členů základní sestavy družstva. Odvolání i kauce se předává prostřednictvím vedoucího soutěže."

Odvolací výbor doporučuje Výboru BK Praha zapracovat do propozic soutěží stanovení kauce při podání odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže.


Rozhodnutí odvolacího výboru:

Odvolací výbor potvrzuje rozhodnutí vedoucího a ponechává v platnosti výsledek dosažený u stolu. Kauce bude vrácena.

(pro 3, proti 0)


Datum projednání: 6. 11. 2023