VÝSLEDKY

Párový turnaj, 11. 5. 2022

RANK PAIR RESULT KB
1 Karlík - Olmer 52.00 225
Dyková - Dyk 52.00 225
Rozsíval - Valíček 52.00 225
4 Gebertová - Havlínová 51.00 125
5 Trávníčková - Chlouba 50.00 75
6 Bice - Bice 43.00 25
220511
Board 1
North Deals
None Vul
8 7 4 3
K 3
7 5
Q 10 9 7 2
A Q 6
Q 10 7 6 5
Q 4 3
8 3
N
WE
S
K 10 9 5 2
A 2
A K 10 8
A 4
J
J 9 8 4
J 9 6 2
K J 6 5

EW 5N; EW 5; EW 4; EW 4; NS 1; Par −460


Board 2
East Deals
N-S Vul
K Q
A J 10 9 3
A 5
Q 10 7 2
A 5
K Q 5 4
Q 10 9 8
9 8 3
N
WE
S
10 7 2
8 6 2
K J 6 3
K 5 4
J 9 8 6 4 3
7
7 4 2
A J 6

NS 4; NS 3N; NS 3; NS 4; NS 1; Par +620


Board 3
South Deals
E-W Vul
7 4
A 10 9 5 2
6 4
J 9 6 2
K Q 10 6 5
7
A J 3 2
K 7 5
N
WE
S
A 9 8
K Q 8
Q 5
A 10 8 4 3
J 3 2
J 6 4 3
K 10 9 8 7
Q

EW 6N; EW 6; EW 6; E 2; EW 3; W 1; Par −1440


Board 4
West Deals
Both Vul
K 10 9 7 3 2
6
A 9
J 10 5 2
8
10 9 8 4
K 7 5 3 2
Q 8 3
N
WE
S
A J 6 4
A Q 7 5 3 2
8
6 4
Q 5
K J
Q J 10 6 4
A K 9 7

NS 3; EW 3; NS 3; NS 2; Par +140


Board 5
North Deals
N-S Vul
K 3
Q J 10 6
J 10
10 9 7 5 2
6 5 4
K 8 5
K Q 9 7 3
A 6
N
WE
S
Q 10 8
A 4 2
A 8 4 2
K Q 8
A J 9 7 2
9 7 3
6 5
J 4 3

EW 4; EW 2N; EW 1; EW 1; Par −130


Board 6
East Deals
E-W Vul
9 2
K 10 7 3
A
A K 8 6 4 2
K J 10 7 6 5
J 8 4
J 8 5
5
N
WE
S
A Q 8 3
A Q
Q 6 3
Q J 7 3
4
9 6 5 2
K 10 9 7 4 2
10 9

EW 4; EW 2N; NS 2; NS 2; NS 1; Par −500: NS 5×−3; NS 5×−3


Board 7
South Deals
Both Vul
10
Q J 10 7 4
4 3
Q J 10 6 2
J 8 7 6
A K 9 8 6
8
9 5 3
N
WE
S
A K 9 5 3
5 3 2
Q 7 2
8 4
Q 4 2
A K J 10 9 6 5
A K 7

NS 6; NS 6; NS 3N; EW 2; NS 1; Par +1100: EW 6×−4


Board 8
West Deals
None Vul
J 8
10 6 4
A 2
A Q 10 7 6 5
Q 3 2
A 9 8 5 3
K 7 3
K 9
N
WE
S
K 7 6 4
2
Q J 4
J 8 4 3 2
A 10 9 5
K Q J 7
10 9 8 6 5

NS 2N; NS 2; NS 2; NS 1; Par +120


Board 9
North Deals
E-W Vul
A K J 7 5
K 5
8 3
J 10 9 2
10 9 8 6
A Q J 8 2
A K Q 8
N
WE
S
Q 4
10 9 6 4
K 10 7 4
7 5 3
3 2
7 3
A Q J 9 6 5 2
6 4

EW 3; NS 3; NS 1N; NS 1; EW 1; Par −100: NS 4×−1


Board 10
East Deals
Both Vul
K J 7 3 2
Q 6
K 10
Q 9 5 2
A 10
K J 10 9 5 4
9 7 6
J 3
N
WE
S
Q 9 5
3
A J 8 5 2
K 10 8 7
8 6 4
A 8 7 2
Q 4 3
A 6 4

EW 2; EW 3; EW 1N; N 1; EW 1; Par −110


Board 11
South Deals
None Vul
K 10 9
Q J 7 2
K Q 10 7
9 8
8 4
9
J 6 4 2
A Q J 4 3 2
N
WE
S
A J 7 6 5 2
K
A 8 5 3
6 5
Q 3
A 10 8 6 5 4 3
9
K 10 7

EW 2; NS 2; EW 3; E 3; W 2; Par −100: NS 3×−1


Board 12
West Deals
N-S Vul
5 2
10 6
10 7 5
J 10 8 7 6 5
A Q 10 9 8 7 6
J 3
A 2
9 4
N
WE
S
K 3
K 5 4
J 9 6 4
A K Q 3
J 4
A Q 9 8 7 2
K Q 8 3
2

EW 5N; EW 5; E 2; NS 1; W 1; EW 1; Par −460


Board 13
North Deals
Both Vul
10 7 5 3
K Q J 5
K 5
10 7 4
8 4 2
9 8 4 3
A Q J
K 9 2
N
WE
S
K
A 10 7 6 2
10 8 7 6
8 6 5
A Q J 9 6
9 4 3 2
A Q J 3

NS 5; NS 3N; NS 4; NS 2; NS 1; Par +650


Board 14
East Deals
None Vul
K Q 3 2
8 6 4
J 7 5 4
8 2
J 6 5
A 9 7 5 2
8 3
Q 7 4
N
WE
S
10 7 4
K Q J 10
K 6
A K 10 3
A 9 8
3
A Q 10 9 2
J 9 6 5

NS 3; NS 4; EW 2; EW 1; Par +140


Board 15
South Deals
N-S Vul
K J 10 9 8 7
J 8 5 4
Q 10 8
5 4
A Q 7 6 3
Q J 9 3
K 2
N
WE
S
Q 3 2
K 10 9
A 10 8 7 5
A 6
A 6
2
K 6 4 2
J 9 7 5 4 3

EW 4N; W 3; E 2; EW 3; NS 3; NS 1; Par −430


Board 16
West Deals
E-W Vul
A 9 5 4
7 6 5
A 7 5
Q 9 3
K 2
A J 10 8 4
K 9 8
10 8 7
N
WE
S
Q J 10 8 6
K 3 2
10 6
K J 5
7 3
Q 9
Q J 4 3 2
A 6 4 2

EW 3; EW 3; EW 1N; NS 1; EW 1; Par −140


Board 17
North Deals
None Vul
Q 10 9 5 2
10 3
K 9 7
A Q 2
K 4 3
K J 9 6 2
J 5
8 5 4
N
WE
S
A 8 6
A 8 5 4
Q 8 4
K 10 7
J 7
Q 7
A 10 6 3 2
J 9 6 3

EW 2N; EW 2; NS 2; NS 1; NS 1; Par −100: NS 3×−1


Board 18
East Deals
N-S Vul
J 10 6 5 4
K 4
10 8 7
J 6 5
K Q 8 2
6
K 9 5 4
10 9 4 2
N
WE
S
A 9
A Q 10 5
J 6 3 2
K 8 3
7 3
J 9 8 7 3 2
A Q
A Q 7

E 4N; W 3N; EW 4; EW 2; EW 3; EW 1; Par −430


Board 19
South Deals
E-W Vul
8 3 2
K Q 6 5
10 5
8 7 6 5
A Q 5
A 9 8
Q 8 4
A 10 9 3
N
WE
S
K J 10
J 7 2
J 9 7 3
K J 2
9 7 6 4
10 4 3
A K 6 2
Q 4

EW 3N; W 4; W 2; EW 2; E 3; W 3; E 2; E 1; Par −600


Board 20
West Deals
Both Vul
A 9 6 2
7 4
A 7 5 3
J 8 5
J
K Q 8 5 3
10 9 8 6 4
K 2
N
WE
S
7 5
9 2
K Q J 2
A 10 7 6 4
K Q 10 8 4 3
A J 10 6
Q 9 3

NS 3; EW 4; NS 2N; EW 2; E 2; W 1; Par −130


Board 21
North Deals
N-S Vul
10 2
K Q J 10 5
Q 5 4 3
Q 3
9
A 8 7 4
J
A K J 10 8 6 5
N
WE
S
A K 8 7 6 3
9 3 2
8 7 6
9
Q J 5 4
6
A K 10 9 2
7 4 2

EW 3; EW 4; EW 2N; EW 1; NS 1; Par −140


Board 22
East Deals
E-W Vul
Q 5
A 9 8 4
K 10 9 5 4 2
8
A 10 6
J 3 2
K J 7 6 4 3 2
N
WE
S
K 9 8 7
K 10
A Q 8 6 3
Q 5
J 4 3 2
Q 7 6 5
J 7
A 10 9

EW 3N; EW 5; EW 2; NS 1; NS 1; Par −600


Board 23
South Deals
Both Vul
9 5 4
4 2
Q J 9 6
8 6 5 2
A Q 8 3
A K 10 8 7 5 3
Q 7
N
WE
S
J 10 7 6
9 6
A K 10 8 7
K 3
K 2
Q J
5 4 3 2
A J 10 9 4

EW 6; E 5N; EW 5; W 4N; EW 3; EW 2; Par −1430


Board 24
West Deals
None Vul
A 9 6
3 2
A Q 9 2
K 8 7 4
Q 5 4
5
J 10 5 4 3
Q J 10 6
N
WE
S
J 8 7 2
A K 8 6 4
8
A 5 3
K 10 3
Q J 10 9 7
K 7 6
9 2

NS 2N; NS 2; EW 1; NS 1; NS 1; Par +120


Board 25
North Deals
E-W Vul
A Q J 5 2
J
K 8 6
K 8 5 2
4
Q 9 7 4 3
A J 5 3
9 7 3
N
WE
S
7 6 3
10 8 2
Q 10 9 7
Q 10 4
K 10 9 8
A K 6 5
4 2
A J 6

NS 6N; NS 6; NS 6; NS 2; NS 2; Par +990


Board 26
East Deals
Both Vul
A 5
Q 7 6 4 2
3 2
A K 7 5
Q J 10 9 8
K 5
A 9 8 5
4 2
N
WE
S
K 7 6 3 2
10
K Q J 6 4
10 9
4
A J 9 8 3
10 7
Q J 8 6 3

NS 4; EW 3; NS 4; NS 1N; EW 2; Par +200: EW 4×−1


Board 27
South Deals
None Vul
2
K 10 8 7
A K Q 9 5
Q J 10
K 10 6 4
Q J 5
7 3
A 6 3 2
N
WE
S
9 5
A 9 6 3
10 8 2
K 9 5 4
A Q J 8 7 3
4 2
J 6 4
8 7

NS 1N; NS 2; EW 2; NS 1; Par +90


Board 28
West Deals
N-S Vul
J 3
A J 9 6 4
K J 10 7 5 2
A 10 9 7 6
K Q 10 9 6 4
Q 8
N
WE
S
K Q J 4
A 7 2
Q 10 5 3
9 6
8 5 3 2
8 5
K 8 7 2
A 4 3

EW 5; W 4; E 3; NS 4; NS 3; Par −450