VÍTEJTE V BK PRAHA

AKTUALITY


PÁROVÉ MISTROVSTVÍ ČR S IMP HODNOCENÍM

O tomto víkendu se v BKP hraje Mistrovství republiky párů s IMP hodnocením. 

Po prvním dni (dvou kolech ze tří) je v čele pár Šlemr-Zajíček před páry Klemš-Vozábal a Frabša-Hradil. Soutěž se dohrává v neděli třetím kolem.


VELKÁ CENA PRAHY

Letošní Velká cena Prahy se hraje opět jako Memoriál Hanky Pokorné. Tříkolový párový turnaj na 3x18 rozdání je na programu v sobotu 15. října a je součástí Czech Bridge Tour. V neděli 16. října se pak hraje soutěž týmů. 

SKUPINOVKA B

Výsledky 2. kola Skupinovky B.


NOVÝ VÝBOR BKP ZVOLEN

Pavel Teňak
Pavel Teňak

Členská schůze BKP konaná v pondělí 26. září zvolila nový výbor BKP ve složení Pavel Teňak, Jitka Kotěšovcová a Zdeněk Frabša. Schůze rovněž schválila nové stanovy BKP.

Pavel Teňak je novým předsedou výboru BKP.


KLUBOVÝ BAR

Od 1. října je z personálních důvodů ukončen provoz klubového baru. Nový zájemce o jeho provozování nechť se laskavě přihlásí u Jitky Kotěšovcové, která sdělí veškeré podrobnosti.


MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ SLOVENSKA

23.-25.9. se v konalo o tomto víkendu tradiční Mezinárodní mistrovství Slovenska.

Soutěž týmů ovládl polský tým MAMA TEAM před slovenským Diktár Revival a polskými juniory z týmu CkiS Skawina.

Rovněž párový turnaj se stal kořistí polských párů - vyhrál pár Kurlit - Stasik, druhý skončili Bakalarz - Krysa a třetí místo obsadili mladí slovenští reprezentanti (hrající i českou celostátní ligu) - Juraj Kvoček - Michal Vodička.


VELKÁ CENA ZNOJMA

O víkendu 16. - 18. září se hrála Velká cena Znojma - součást série Czech Bridge Tour letos opět v Louckém klášteře.

Páteční vedlejší párový turnaj vyhrál s velkou převahou pár Milan Macura - Vít Volhejn, na druhém místě skončili L. Kupková - J. Diamant, na třetím D. Ocylok - E. Klemš.

Hlavní párový turnaj (VC Znojma) vyhrál polsko-český pár Dominika Ocylok - Erik Klemš s náskokem více než 10 %. O druhé místo se podělily páry K. Kopecká - Z. Frabša a D. Vozábal - K. Žylka.

Nedělní soutěž týmů vyhráli Black Cats v sestavě L. Kupková, J. Diamant, G. Galbavá, Š. Galbavý před týmy Oldies Havířov a Strop Hunters.


PŘEČTĚTE SI

Nové dva výukové články nejen pro pokročilejší juniory, oba jsou napsány kvízovou formou, kde si můžete procvičit své uvažování nad konkrétními problémy jak v sehrávce, tak i v obraně.

Starší články najdete v sekcích:


DOTACE OD PRAHY 2

Radou Městské části Prahy 2 byla schválena dotace pro Bridžový klub Praha ve výši 26.000,- Kč na rok 2022.


KLUBOVÉ SOUTĚŽE


PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

V pondělí 3. října se hraje 3. kolo Pražské bridžové ligy.

Rozpis utkání:

  1. STAR - ACOL
  2. SEDMÁ Z DEVÍTI - BAZINGA
  3. P.S. - TRUMF
  4. COMEBACK - CALLIMERO
  5. (J)ELITA - BLACK CATS
  6. JAS - EXDAHLIA
  7. BYE - TRIGA

ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

Ve čtvrtek 6. října se hraje 3. kolo Švýcarské skupinovky.

Do švýcarské skupinovky je možné po domluvě s vedoucím soutěže nastoupit s průměrem od 3. kola.


SKUPINOVKA A

V pondělí 10. října se hraje 3. kolo Skupinovky A.


SKUPINOVKA B

Ve čtvrtek 13. října se hraje 3. kolo Skupinovky B


VÝSLEDKY


SKUPINOVKA A

Výsledky 2. kola Skupinovky A.


KLUBOVÝ ŽEBŘÍČEK

Po skončení sezóny 2021/22 vedou klubový žebříček:

1. Otakar SVOBODA

2. Luboš SPÁLOVSKÝ

3. Daniela HNÁTOVÁ

V celkovém hodnocení párových turnajů v sezóně 2022 se na prvních místech umístili:

1. Tamara a Petr DYKOVI

3. Jan DIAMANT


ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

Výsledky 2. kola Švýcarské skupinovky.


PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

Výsledky 2. kola Pražské bridžové ligy


SKUPINOVKA B

Výsledky 1. kola skupinovky B


BRIDŽOVÁ STŘEDA

Výsledky párového turnaje ze 14. září.


KALENDÁŘKe stažení je termínový kalendář na podzimní část sezóny 2022/23.


CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ČBS - PODZIM 2022

Na webu ČBS jsou zveřejněny termíny celostátních soutěží na podzimní sezónu 2022.


RYCHLÉ ODKAZY
JAK SE HRAJE BRIDŽ

NEŽ ZAČNETE HRÁT

Musíte být čtyři. Vezměte jeden balíček kanastových karet se symboly barev ♤ (piky), ♡ (srdce), ◇ (kára) a ♧ (trefy). Posaďte se dva a dva ke stolu proti sobě. Ten, co sedí proti vám, je váš PARTNER a ti dva po vaší levici a pravici jsou SOUPEŘI. Jeden z vás je ROZDÁVAJÍCÍ, ten zamíchá karty a rozdá všem po jedné. Když to vyjde, bude mít každý 13 karet. Když ne, odeberte z karet žolíky a rozdejte znovu. Ten, kdo rozdával, začíná dražit. Když skončí DRAŽBA, následuje SEHRÁVKA.

PRVNÍ VÝNOS

Kdo vyhrál dražbu, je HLAVNÍ HRÁČ a soupeři jsou OBRÁNCI. Obránce po levici hlavního hráče vynáší do prvního zdvihu. Zdvihů je 13 jako karet v ruce. Když je první karta vynesená, vyloží partner hlavního hráče svoje karty na stůl, aby je všichni viděli. Říká se mu TICHÝ HRÁČ nebo také STŮL a během sehrávky karty jen přikládá na pokyny hlavního hráče nebo může od stolu odejít a jeho karty si hlavní hráč přiloží sám. Karty se na stůl vykládají seřazené podle barev a jsou-li ve hře trumfy, vykládají se doprava, aby je hlavní hráč viděl vlevo.

PRVNÍ ZDVIH

Karty se do zdvihu přikládají ve směru hodinových ručiček. První kartu na VÝNOS přikládá tichý hráč a přitom musí PŘIZNAT BARVU vynesené karty, ale nemusí přebít její hodnotu. Když vynesenou barvu nemá, může přidat jakoukoli kartu jiné barvy. Třetí přikládá kartu obránce po pravici hlavního hráče a poslední hlavní hráč. Také oni musí přiznat barvu karty, která byla vynesena. Čtyři po sobě zahrané karty tvoří ZDVIH a vyhrává ho dvojice, která má ve zdvihu nejvyšší kartu barvy výnosu nebo nejvyšší TRUMF. V bridži je nejvyšší kartou ESO, následuje KRÁL, DÁMA a KLUK.

Za nimi jsou malé karty od desítky do dvojky. Trumfy přebíjejí ostatní barvy a nejvyšší kartou ve hře je trumfové eso. Žádnou zahranou kartu nelze vzít zpět. 

DALŠÍ ZDVIHY

Do druhého zdvihu vynáší hráč, který získal první zdvih. Platí to i pro tichého a hlavního hráče. I když za oba hraje jen hlavní hráč, vynáší buď z ruky, nebo ze stolu, podle toho, na které straně zdvih získal. Pro všechny další zdvihy platí stejná pravidla jako pro první, všichni musí přiznat barvu vynesené karty a nemusí přebít její hodnotu. Kdo vynesenou barvu nemá, může přidat cokoli nebo přebít trumfem. Zdvih vyhrává ten, kdo přiložil nejvyšší kartu barvy výnosu nebo nejvyšší trumf. Do každého dalšího zdvihu vynáší hráč, který získal předchozí zdvih. Když je odehráno všech 13 zdvihů, sehrávka končí a oba páry si spočítají své zdvihy, aby zjistili, jestli hlavní hráč splnil nebo obránci porazili ZÁVAZEK.

DRAŽBA

Závazek se licituje v dražbě. 6 zdvihů je základ a každá nabídka slibuje počet zdvihů, které partneři vyhrají. Kdo nabídne 1♡, slibuje uhrát 7 zdvihů, když srdce budou trumfy. Kdo nabídne 2NT (2 bez trumfů), slibuje uhrát 8 zdvihů, když žádná barva nebude trumfová. 7NT je nejvyšší závazek a pro jeho splnění musíte vyhrát všech 13 zdvihů, nejmenším závazkem je 1♧. Kdo chce dražit, musí nabídnout vyšší závazek než soupeři nebo partner před ním. Vyšším závazkem než 1♧ je 1◇, následuje 1♡, 1♤ a 1NT. Potom 2♧, 2◇, 2♡, 2♤ a 2NT a tak to pokračuje až do 7NT. Kdo se domnívá, že soupeř svůj závazek nesplní, může dát KONTRA a tím zdvojnásobí hodnotu bodů, o které se hraje. A kdo si věří, že kontrovaný závazek splní, může dát na kontra soupeře REKONTRA, které body ještě jednou zdvojnásobí.

JE ODPASOVÁNO

Stejně jako sehrávka i dražba jde ve směru hodinových ručiček a hráči draží jeden po druhém. Kdo nechce nabídnout nic, draží PAS, a když přijdou 3 pasy po sobě, licitace končí. Když nenabídne nikdo nic a všichni zapasují, hra končí bez sehrávky a karty se znovu zamíchají do nového ROZDÁNÍ. Žádnou platnou nabídku v dražbě ani pas, kontra a rekontra nelze vzít zpět. Hlavním hráčem se stane ten hráč z dvojice, který jako první nabídl barvu trumfů nebo dražil nabídku bez trumfů, ale splnit musí závazek, který vydražili s partnerem společně. Kdo první nabídl ♡, které jeho partner zvýšil na 4♡, stává se hlavním hráčem a ke splnění závazku musí uhrát 10 zdvihů.

BODY A PRÉMIE

Za každý vydražený a splněný závazek se počítají body pro dvojici hlavního a tichého hráče, za poražený dostanou body obránci. Závazkům 3NT, 4♡, 4♤, 5♧ a 5◇ se říká MANŠ a jsou za ně zvláštní prémie. Další prémie jsou za všechny závazky od 6♧ do 7NT, které se nazývají SLEM. Srdce a piky jsou v bridži DRAHÉ BARVY (major), trefy a kára LEVNÉ BARVY (minor). Za zdvihy v drahých barvách získáte více bodů a k získání prémie za manš potřebujte vydražit a splnit nižší závazek než v levných barvách.

PARTNEŘI V DRAŽBĚ

Během dražby spolu partneři spolupracují a pomocí hlášek se obě dvojice snaží vydražit nejlepší závazek, který lze splnit. Partneři k tomu používají DRAŽEBNÍ SYSTÉM a hodnotí svůj LIST pomocí bodů. Za každé eso ve svém listu počítají 4 body, za krále 3, za dámu 2 a za kluka 1 bod. Kdo má 12 bodů, má dost na to, aby zahájil dražbu. Kdo má 10 bodů a aspoň 5 karet v jedné barvě, může do dražby zasáhnout.

Licitační systémy jsou různě propracované a hlášky v nich mají mezi partnery domluvené významy. Nejběžnější systémy jsou ACOL a STANDARD AMERICAN. Více o bodování závazků, dražbě, sehrávce a licitačních systémech se dozvíte v sekci O BRIDŽI nebo v našich kurzech. 

BRIDŽ ONLINE

Kdo si chce bridž hned zkusit, může si zahrát na internetu na FUNBRIDGE nebo BRIDGE BASE ONLINE, kde vašeho partnera a soupeře zastoupí roboti, kterým je jedno, jestli jste ve hře expert nebo nováček (nebo si aplikace stáhněte do mobilu z Google Play). 

SOUTĚŽNÍ BRIDŽ

Ve Funbridge můžete při hře s roboty srovnávat své výsledky s hráči z celého světa. V soutěžním bridži mají všichni hráči stejné karty ve stejném rozdání a jejich výsledky se porovnají, takže nezaleží na tom, jaké karty dostanete rozdány, ale jestli s nimi dokážete zahrát lépe než ostatní. Nevýhodou Funbridge je omezený počet rozdání zdarma. V Bridge Base Online můžete hrát zdarma pořád a nejen s roboty, ale i s ostatními online hráči. I zde se hrají stejná rozdání a porovnávají se výsledky. Roboti v obou aplikacích význam svých hlášek vysvětlují, takže se dražební systém při hře rychle naučíte. Když vás hra zaujme a nebudete něčemu rozumět, můžete nám bez obav napsat své dotazy, nebo se přijďte podívat, jak se hraje soutěžní bridž naživo v našem klubu. Návštěvu si, prosím, domluvte předem. Budeme se těšit.

Bridžový klub Praha

SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ BK PRAHA

V ROCE 2022

Jiřina BÖHMOVÁ

V ROCE 2021

Univerzální zdraví s.r.o.

Jaroslav SLAVÍČEK

Onapharm, s.r.o.

Gerhardt BUBNÍK

Viktor KOLÍNSKÝ

Monika KYPTOVÁ

Pavla a Ota SVOBODOVI

Alena a Mario PETROVŠTÍ

Eva FOŘTOVÁ

Petr HUBENÝ

Eva SUCHÁ

Renata a Michal RONINOVI

Michael TEXTOR

Jan KORYNTA

František FRANTÍK

Daniela WIRTHOVÁ

Daniela PADRUŇKOVÁ

V ROCE 2020

Plastové součástky s.r.o.

Zdenka BOSÁKOVÁ

Renata a Michal RONINOVI

Aleš OREL

Jakub RUMANČÍK

Zuzana TOMANOVÁ

Jaroslav HOLÝ

Lubomír LITERÁK