VÍTEJTE V BK PRAHA

V PONDĚLÍ SE HRAJE 2. KOLO SKUPINOVKY A

AKTUALITY

VELKÁ CENA ZNOJMA

O víkendu 17. - 19. 9. se odehrála Velká cena Znojma, tentokrát netradičně v Horních Mašůvkách. Vítězi hlavního párového turnaje se stali Matea Grgurič s Milanem Macurou před páry Fučík-Zajíček a O.Bahník-Barnet.


ROZDÁNÍ NA TENTO TÝDEN


NASAZENÍ SKUPINOVKY B

Nasazení do skupin a rozpisy jednotlivých kol skupinovky B zveřejněny v sekci VÝSLEDKY.

Ve skupině B3 je jedno volné místo.


CELOSTÁTNÍ LIGA V BKP

O víkendu 11. - 12. září se v BKP odehrál odložený třetí turnaj základní části 1. celostátní ligy z roku 2020. Do play-off postoupily týmy Baník Havířov, P.S., Acol a Trumf.

Přímo do 2. ligy spadl tým Chaos, týmy Pernštejn a Triga si spolu s týmy Logik Havířov a Star zahrají baráž o dvě zbylá místa v 1. lize. Play-off a baráž se bude hrát v BKP 9. - 10. října.


NOVÝ PŘÍSPĚVEK DO DISKUZE


ODHLÁŠKY ZE ŠVÝCARSKÉ SKUPINOVKY

Pro odhlášení ze Švýcarské skupinovky můžete použít formulář zde.

Včasné odeslání je důležité pro zajištění sudého počtu dvojic.


VÝPLATY KOMPENZACÍ

Kompenzace vyplácené v hotovosti budou k vyzvednutí v klubu u Bohouše Zajíčka v pondělí 6. 9. 2021 a následně každé pondělí, na kterém bude přítomen.


21. 8. 2021

Nový studijní materiál pro pokročilé připravil Vláďa Nulíček:


KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

VÝSLEDKY

1. KOLO SKUPINOVKY B

V jednotlivých skupinách po 1. kole vedou:

Michal KOPECKÝ - Pavel TEŇAK v B1

Milan PETERKA - Jiří ŠUBRT v B2

Jiřina SLANINOVÁ - Jindřiška CHUDÁRKOVÁ v B3

Více v sekci VÝSLEDKY.


1. KOLO PRAŽSKÉ LIGY

Po 1. kole vedou:

ACOL v I. lize

TRUMF ve II. lize

Více v sekci VÝSLEDKY.


13. 9. 2021

Opravené výsledky 1. kola Švýcarské skupinovky.


1. KOLO ŠVÝCARSKÉ SKUPINOVKY

Po 1. kole vedou:

1. Petr HUBENÝ - Vláďa HANÁK

2. Franta FRANTÍK - Honza KORYNTA

3. Jana HUBENÁ - Vláďa MACHÁT

Více v sekci VÝSLEDKY.


1. KOLO SKUPINOVKY A

V jednotlivých skupinách po 1. kole vedou:

Petr BAHNÍK - Ota SVOBODA v A1

Mirek ČÍŽA - Jarda HOLÝ v A21

Týna SCHULZOVÁ - Ondřej KRÁSA v A22

Zdeněk LAŠTOVIČKA - Petr STUPKA v A31

Aleš MEDLÍN - Vítek VOLHEJN v A32

Adéla a Milena LANČOVÉ a

Bára VAŠÍČKOVÁ - Mikuláš KRÁSA v A4

Více v sekci VÝSLEDKY.


2. 9. 2021

Vítězi Memoriálu R. Seyfriedové 2021 jsou:

Eva a Petr BAHNÍKOVI

Gratulujeme :)

Celkové POŘADÍ


2. 9. 2021

Vítězi 2. kola Memoriálu R. Seyfriedové jsou:

Jana a Petr HUBENÍ 


30. 8. 2021

Vítězi 1. kola Memoriálu R. Seyfriedové jsou:

Lucka KUPKOVÁ - Honza DIAMANT


29. 8. 2021

Klubový ŽEBŘÍČEK na začátku nové sezóny vedou:

1. Dana HNÁTOVÁ

2. Ota SVOBODA

3. Vláďa NULÍČEK

SOUTĚŽE

V pondělí 20. 9. 2021 od 17.45 se hraje 2. kolo Skupinovky A.

V úterý 21. 9. 2021 od 17.45 se hraje párový turnaj Bavlnka #3.

PŘIHLÁŠKY - PŘIHLÁŠENÉ DVOJICE

Ve středu 22. 9. 2021 od 17.45 se hraje párový turnaj Bridžová středa #3.

PŘIHLÁŠKY - PŘIHLÁŠENÉ DVOJICE

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 17.45 se hraje 2. kolo Švýcarské skupinovky.


INFORMACE K PÁROVÝM TURNAJŮM

Párové turnaje Bavlnky a Bridžové středy budou organizovány za podmínky, že nejpozději v den pořádání turnaje do 12.00 hodin se prostřednictvím formuláře na webu přihlásí alespoň 10 dvojic.

V kladném případě bude turnaj otevřen i pro další příchozí, v opačném zrušen. Na žádost lze turnaj uspořádat i pro 8 dvojic za zvýšený vklad 90, - Kč pro členy BKP a 110, - Kč pro hosty. Informace o pořádání turnaje bude uvedena na úvodní stránce klubového webu do 13.00 hodin.


KALENDÁŘ


KURZY BRIDŽE


RYCHLÉ ODKAZY


JAK SE HRAJE BRIDŽ

NEŽ ZAČNETE HRÁT

Musíte být čtyři. Vezměte jeden balíček kanastových karet se symboly barev ♤ (piky), ♡ (srdce), ◇ (kára) a ♧ (trefy). Posaďte se dva a dva ke stolu proti sobě. Ten, co sedí proti vám, je váš PARTNER a ti dva po vaší levici a pravici jsou SOUPEŘI. Jeden z vás je ROZDÁVAJÍCÍ, ten zamíchá karty a rozdá všem po jedné. Když to vyjde, bude mít každý 13 karet. Když ne, odeberte z karet žolíky a rozdejte znovu. Ten, kdo rozdával, začíná dražit. Když skončí DRAŽBA, následuje SEHRÁVKA.

PRVNÍ VÝNOS

Kdo vyhrál dražbu, je HLAVNÍ HRÁČ a soupeři jsou OBRÁNCI. Obránce po levici hlavního hráče vynáší do prvního zdvihu. Zdvihů je 13 jako karet v ruce. Když je první karta vynesená, vyloží partner hlavního hráče svoje karty na stůl, aby je všichni viděli. Říká se mu TICHÝ HRÁČ nebo také STŮL a během sehrávky karty jen přikládá na pokyny hlavního hráče nebo může od stolu odejít a jeho karty si hlavní hráč přiloží sám. Karty se na stůl vykládají seřazené podle barev a jsou-li ve hře trumfy, vykládají se doprava, aby je hlavní hráč viděl vlevo.

PRVNÍ ZDVIH

Karty se do zdvihu přikládají ve směru hodinových ručiček. První kartu na VÝNOS přikládá tichý hráč a přitom musí PŘIZNAT BARVU vynesené karty, ale nemusí přebít její hodnotu. Když vynesenou barvu nemá, může přidat jakoukoli kartu jiné barvy. Třetí přikládá kartu obránce po pravici hlavního hráče a poslední hlavní hráč. Také oni musí přiznat barvu karty, která byla vynesena. Čtyři po sobě zahrané karty tvoří ZDVIH a vyhrává ho dvojice, která má ve zdvihu nejvyšší kartu barvy výnosu nebo nejvyšší TRUMF. V bridži je nejvyšší kartou ESO, následuje KRÁL, DÁMA a KLUK.

Za nimi jsou malé karty od desítky do dvojky. Trumfy přebíjejí ostatní barvy a nejvyšší kartou ve hře je trumfové eso. Žádnou zahranou kartu nelze vzít zpět. 

DALŠÍ ZDVIHY

Do druhého zdvihu vynáší hráč, který získal první zdvih. Platí to i pro tichého a hlavního hráče. I když za oba hraje jen hlavní hráč, vynáší buď z ruky, nebo ze stolu, podle toho, na které straně zdvih získal. Pro všechny další zdvihy platí stejná pravidla jako pro první, všichni musí přiznat barvu vynesené karty a nemusí přebít její hodnotu. Kdo vynesenou barvu nemá, může přidat cokoli nebo přebít trumfem. Zdvih vyhrává ten, kdo přiložil nejvyšší kartu barvy výnosu nebo nejvyšší trumf. Do každého dalšího zdvihu vynáší hráč, který získal předchozí zdvih. Když je odehráno všech 13 zdvihů, sehrávka končí a oba páry si spočítají své zdvihy, aby zjistili, jestli hlavní hráč splnil nebo obránci porazili ZÁVAZEK.

DRAŽBA

Závazek se licituje v dražbě. 6 zdvihů je základ a každá nabídka slibuje počet zdvihů, které partneři vyhrají. Kdo nabídne 1♡, slibuje uhrát 7 zdvihů, když srdce budou trumfy. Kdo nabídne 2NT (2 bez trumfů), slibuje uhrát 8 zdvihů, když žádná barva nebude trumfová. 7NT je nejvyšší závazek a pro jeho splnění musíte vyhrát všech 13 zdvihů, nejmenším závazkem je 1♧. Kdo chce dražit, musí nabídnout vyšší závazek než soupeři nebo partner před ním. Vyšším závazkem než 1♧ je 1◇, následuje 1♡, 1♤ a 1NT. Potom 2♧, 2◇, 2♡, 2♤ a 2NT a tak to pokračuje až do 7NT. Kdo se domnívá, že soupeř svůj závazek nesplní, může dát KONTRA a tím zdvojnásobí hodnotu bodů, o které se hraje. A kdo si věří, že kontrovaný závazek splní, může dát na kontra soupeře REKONTRA, které body ještě jednou zdvojnásobí.

JE ODPASOVÁNO

Stejně jako sehrávka i dražba jde ve směru hodinových ručiček a hráči draží jeden po druhém. Kdo nechce nabídnout nic, draží PAS, a když přijdou 3 pasy po sobě, licitace končí. Když nenabídne nikdo nic a všichni zapasují, hra končí bez sehrávky a karty se znovu zamíchají do nového ROZDÁNÍ. Žádnou platnou nabídku v dražbě ani pas, kontra a rekontra nelze vzít zpět. Hlavním hráčem se stane ten hráč z dvojice, který jako první nabídl barvu trumfů nebo dražil nabídku bez trumfů, ale splnit musí závazek, který vydražili s partnerem společně. Kdo první nabídl ♡, které jeho partner zvýšil na 4♡, stává se hlavním hráčem a ke splnění závazku musí uhrát 10 zdvihů.

BODY A PRÉMIE

Za každý vydražený a splněný závazek se počítají body pro dvojici hlavního a tichého hráče, za poražený dostanou body obránci. Závazkům 3NT, 4♡, 4♤, 5♧ a 5◇ se říká MANŠ a jsou za ně zvláštní prémie. Další prémie jsou za všechny závazky od 6♧ do 7NT, které se nazývají SLEM. Srdce a piky jsou v bridži DRAHÉ BARVY (major), trefy a kára LEVNÉ BARVY (minor). Za zdvihy v drahých barvách získáte více bodů a k získání prémie za manš potřebujte vydražit a splnit nižší závazek než v levných barvách.

PARTNEŘI V DRAŽBĚ

Během dražby spolu partneři spolupracují a pomocí hlášek se obě dvojice snaží vydražit nejlepší závazek, který lze splnit. Partneři k tomu používají DRAŽEBNÍ SYSTÉM a hodnotí svůj LIST pomocí bodů. Za každé eso ve svém listu počítají 4 body, za krále 3, za dámu 2 a za kluka 1 bod. Kdo má 12 bodů, má dost na to, aby zahájil dražbu. Kdo má 10 bodů a aspoň 5 karet v jedné barvě, může do dražby zasáhnout.

Licitační systémy jsou různě propracované a hlášky v nich mají mezi partnery domluvené významy. Nejběžnější systémy jsou ACOL a STANDARD AMERICAN. Více o bodování závazků, dražbě, sehrávce a licitačních systémech se dozvíte v sekci O BRIDŽI nebo v našich kurzech. 

BRIDŽ ONLINE

Kdo si chce bridž hned zkusit, může si zahrát na internetu na FUNBRIDGE nebo BRIDGE BASE ONLINE, kde vašeho partnera a soupeře zastoupí roboti, kterým je jedno, jestli jste ve hře expert nebo nováček (nebo si aplikace stáhněte do mobilu z Google Play). 

SOUTĚŽNÍ BRIDŽ

Ve Funbridge můžete při hře s roboty srovnávat své výsledky s hráči z celého světa. V soutěžním bridži mají všichni hráči stejné karty ve stejném rozdání a jejich výsledky se porovnají, takže nezaleží na tom, jaké karty dostanete rozdány, ale jestli s nimi dokážete zahrát lépe než ostatní. Nevýhodou Funbridge je omezený počet rozdání zdarma. V Bridge Base Online můžete hrát zdarma pořád a nejen s roboty, ale i s ostatními online hráči. I zde se hrají stejná rozdání a porovnávají se výsledky. Roboti v obou aplikacích význam svých hlášek vysvětlují, takže se dražební systém při hře rychle naučíte. Když vás hra zaujme a nebudete něčemu rozumět, můžete nám bez obav napsat své dotazy, nebo se přijďte podívat, jak se hraje soutěžní bridž naživo v našem klubu. Návštěvu si, prosím, domluvte předem. Budeme se těšit.

Bridžový klub Praha


SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ BK PRAHA


V ROCE 2021

Gerhardt BUBNÍK

Viktor KOLÍNSKÝ

Monika KYPTOVÁ

Pavla a Ota SVOBODOVI

Alena a Mario PETROVŠTÍ

Eva FOŘTOVÁ

Petr HUBENÝ

Eva SUCHÁ

Renata a Michal RONINOVI

Michael TEXTOR

Jan KORYNTA

František FRANTÍK

Daniela WIRTHOVÁ

Daniela PADRUŇKOVÁ

V ROCE 2020

Plastové součástky s.r.o.

Zdenka BOSÁKOVÁ

Renata a Michal RONINOVI

Aleš OREL

Jakub RUMANČÍK

Zuzana TOMANOVÁ

Jaroslav HOLÝ

Lubomír LITERÁK