VÍTEJTE V BK PRAHA

AKTUALITY


LETNÍ PROGRAM

V pondělí 8. července začíná v BKP cyklus prázdninových párových turnajů. Hrát se bude každé pondělí a úterý s výjimkou 22. a 23. července, kdy je pořádán bridžový týden v Albrechticích. Začátky turnajů jsou v 17.45, prezentace od 17.30 hodin.

Vklady do turnajů:

Pondělí: 90, - Kč za hráče, pro členy BKP 75, - Kč

Úterý: 50, - Kč za hráče

První červencový týden je klub uzavřen.


ČLENSKÁ SCHŮZE

Vážení členové Bridžového klubu Praha,

výbor BKP tímto oznamuje svoji rezignaci a svolává členskou schůzi všech členů spolku na čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin do prostor BK Praha na adrese Italská 17, Praha 2, za účelem volby nového výboru.

Program schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Diskuze

3. Volba nového Výboru BKP

Zájemci o práci ve Výboru BKP se tímto vyzývají, aby svoje kandidatury zaslali stávajícímu výboru na e-mail vybor@bkpraha.cz.

Dále Výbor BKP hledá dobrovolníky na správu klubových prostor, organizaci bridžových soutěží a zajištění provozu klubového občerstvení.

Za Výbor BKP

Pavel Teňak

předseda spolku


Editovatelný formulář plné moci k zastupování na členské schůzi ke stažení zde.


VÝSLEDKY JARNÍ SKUPINOVÉ B

Ve čtvrtek 6. 6. se hrálo poslední kolo jarního cyklu Skupinové B.

Vítězi se stali
ve skupině B1 pár 🏆 Lucie Kupková - Ota Svoboda 🏆,
ve skupině B2 pár 🏅 Štěpán Gregor - Jakub Hytka 🏅
a ve skupině B3 pár 🏅 Věra Janoušková - Eleanor Lurring🏅.

Kompletní výsledky

Vítězům i zúčastněným gratulujeme a budeme se těšit na podzim.


CZECH OPEN 2024

Pozvánka na bridžový turnaj pořádaný v rámci Mezinárodního festivalu šachu a her v Pardubicích o víkendu 12. - 14. července 2024.


PANONIA 2024

Pozvánka na bridžový týden v maďarských lázních Panonia, který se koná v týdnu od 9. do 15. září 2024.


POZVÁNKA OD CITY PARK BRIDGE CLUB

Maltański Triathlon Brydżowy se koná v polské Poznani o víkendu 2. - 4. srpna 2024.


ÚHRADA VKLADŮ DO SKUPINOVÝCH SOUTĚŽÍ

Vklady do soutěží jsou splatné před zahájením soutěže na transparentní účet klubu č.

👉 2826735002/5500 👈

Platby je možné zadat také pomocí QR kódů na odkazech na stránce PŘIHLÁŠKY.

Děkujeme za včasné úhrady 🙂 

Přehled uhrazených vkladů je k nahlédnutí na těchto odkazech:

Skupinovka A

Skupinovka B

Švýcarská skupinovka


KALENDÁŘ JARO 2024

Ke stažení je termínový kalendář klubových soutěží na jaro 2024.


ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Výbor BK žádá členy o úhradu ročních členských příspěvků ve výši 750, - Kč, juniory narozené v roce 1999 a mladší ve výši 250, - Kč.

Současně s klubovým je splatný i svazový příspěvek pro ČBS, který činí 150, - Kč za rekreační a 500, - Kč za soutěžní členství.

Úhrady obou příspěvků poukazujte na transparentní účet klubu č.

👉 2826735002/5500 👈

 Děkujeme 🙂


KALENDÁŘKLUBOVÉ SOUTĚŽE


BAVLNKA

Každé úterý od 17.45 hodin se hraje párový turnaj Bavlnka.


PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

Poslední kolo jarně-letního cyklu Pražské ligy se bude konat v pondělí 17. 6. Bude se hrát nadstavbové kolo podle aktuálního pořadí systémem 1⨯6, 2⨯7, 3⨯8, 4⨯9 a 5⨯10. Konečné pořadí bude určeno podle součtu VP, tedy normálně. Nasazení je zveřejněno v prezentaci na stránce VÝSLEDKY.


SKUPINOVKA B

Hraje se ve čtvrtek v termínech dle kalendáře.

Nasazení je zveřejněno v prezentaci na stránce VÝSLEDKY.


SKUPINOVKA A

Hraje se v pondělí v termínech dle kalendáře.

Nasazení je zveřejněno v prezentaci na stránce VÝSLEDKY.


ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

Hraje se ve čtvrtek v termínech dle kalendáře. 


RYCHLÉ ODKAZY
JAK SE HRAJE BRIDŽ

NEŽ ZAČNETE HRÁT

Musíte být čtyři. Vezměte jeden balíček kanastových karet se symboly barev ♤ (piky), ♡ (srdce), ◇ (kára) a ♧ (trefy). Posaďte se dva a dva ke stolu proti sobě. Ten, co sedí proti vám, je váš PARTNER a ti dva po vaší levici a pravici jsou SOUPEŘI. Jeden z vás je ROZDÁVAJÍCÍ, ten zamíchá karty a rozdá všem po jedné. Když to vyjde, bude mít každý 13 karet. Když ne, odeberte z karet žolíky a rozdejte znovu. Ten, kdo rozdával, začíná dražit. Když skončí DRAŽBA, následuje SEHRÁVKA.

PRVNÍ VÝNOS

Kdo vyhrál dražbu, je HLAVNÍ HRÁČ a soupeři jsou OBRÁNCI. Obránce po levici hlavního hráče vynáší do prvního zdvihu. Zdvihů je 13 jako karet v ruce. Když je první karta vynesená, vyloží partner hlavního hráče svoje karty na stůl, aby je všichni viděli. Říká se mu TICHÝ HRÁČ nebo také STŮL a během sehrávky karty jen přikládá na pokyny hlavního hráče nebo může od stolu odejít a jeho karty si hlavní hráč přiloží sám. Karty se na stůl vykládají seřazené podle barev a jsou-li ve hře trumfy, vykládají se doprava, aby je hlavní hráč viděl vlevo.

PRVNÍ ZDVIH

Karty se do zdvihu přikládají ve směru hodinových ručiček. První kartu na VÝNOS přikládá tichý hráč a přitom musí PŘIZNAT BARVU vynesené karty, ale nemusí přebít její hodnotu. Když vynesenou barvu nemá, může přidat jakoukoli kartu jiné barvy. Třetí přikládá kartu obránce po pravici hlavního hráče a poslední hlavní hráč. Také oni musí přiznat barvu karty, která byla vynesena. Čtyři po sobě zahrané karty tvoří ZDVIH a vyhrává ho dvojice, která má ve zdvihu nejvyšší kartu barvy výnosu nebo nejvyšší TRUMF. V bridži je nejvyšší kartou ESO, následuje KRÁL, DÁMA a KLUK.

Za nimi jsou malé karty od desítky do dvojky. Trumfy přebíjejí ostatní barvy a nejvyšší kartou ve hře je trumfové eso. Žádnou zahranou kartu nelze vzít zpět. 

DALŠÍ ZDVIHY

Do druhého zdvihu vynáší hráč, který získal první zdvih. Platí to i pro tichého a hlavního hráče. I když za oba hraje jen hlavní hráč, vynáší buď z ruky, nebo ze stolu, podle toho, na které straně zdvih získal. Pro všechny další zdvihy platí stejná pravidla jako pro první, všichni musí přiznat barvu vynesené karty a nemusí přebít její hodnotu. Kdo vynesenou barvu nemá, může přidat cokoli nebo přebít trumfem. Zdvih vyhrává ten, kdo přiložil nejvyšší kartu barvy výnosu nebo nejvyšší trumf. Do každého dalšího zdvihu vynáší hráč, který získal předchozí zdvih. Když je odehráno všech 13 zdvihů, sehrávka končí a oba páry si spočítají své zdvihy, aby zjistili, jestli hlavní hráč splnil nebo obránci porazili ZÁVAZEK.

DRAŽBA

Závazek se licituje v dražbě. 6 zdvihů je základ a každá nabídka slibuje počet zdvihů, které partneři vyhrají. Kdo nabídne 1♡, slibuje uhrát 7 zdvihů, když srdce budou trumfy. Kdo nabídne 2NT (2 bez trumfů), slibuje uhrát 8 zdvihů, když žádná barva nebude trumfová. 7NT je nejvyšší závazek a pro jeho splnění musíte vyhrát všech 13 zdvihů, nejmenším závazkem je 1♧. Kdo chce dražit, musí nabídnout vyšší závazek než soupeři nebo partner před ním. Vyšším závazkem než 1♧ je 1◇, následuje 1♡, 1♤ a 1NT. Potom 2♧, 2◇, 2♡, 2♤ a 2NT a tak to pokračuje až do 7NT. Kdo se domnívá, že soupeř svůj závazek nesplní, může dát KONTRA a tím zdvojnásobí hodnotu bodů, o které se hraje. A kdo si věří, že kontrovaný závazek splní, může dát na kontra soupeře REKONTRA, které body ještě jednou zdvojnásobí.

JE ODPASOVÁNO

Stejně jako sehrávka i dražba jde ve směru hodinových ručiček a hráči draží jeden po druhém. Kdo nechce nabídnout nic, draží PAS, a když přijdou 3 pasy po sobě, licitace končí. Když nenabídne nikdo nic a všichni zapasují, hra končí bez sehrávky a karty se znovu zamíchají do nového ROZDÁNÍ. Žádnou platnou nabídku v dražbě ani pas, kontra a rekontra nelze vzít zpět. Hlavním hráčem se stane ten hráč z dvojice, který jako první nabídl barvu trumfů nebo dražil nabídku bez trumfů, ale splnit musí závazek, který vydražili s partnerem společně. Kdo první nabídl ♡, které jeho partner zvýšil na 4♡, stává se hlavním hráčem a ke splnění závazku musí uhrát 10 zdvihů.

BODY A PRÉMIE

Za každý vydražený a splněný závazek se počítají body pro dvojici hlavního a tichého hráče, za poražený dostanou body obránci. Závazkům 3NT, 4♡, 4♤, 5♧ a 5◇ se říká MANŠ a jsou za ně zvláštní prémie. Další prémie jsou za všechny závazky od 6♧ do 7NT, které se nazývají SLEM. Srdce a piky jsou v bridži DRAHÉ BARVY (major), trefy a kára LEVNÉ BARVY (minor). Za zdvihy v drahých barvách získáte více bodů a k získání prémie za manš potřebujte vydražit a splnit nižší závazek než v levných barvách.

PARTNEŘI V DRAŽBĚ

Během dražby spolu partneři spolupracují a pomocí hlášek se obě dvojice snaží vydražit nejlepší závazek, který lze splnit. Partneři k tomu používají DRAŽEBNÍ SYSTÉM a hodnotí svůj LIST pomocí bodů. Za každé eso ve svém listu počítají 4 body, za krále 3, za dámu 2 a za kluka 1 bod. Kdo má 12 bodů, má dost na to, aby zahájil dražbu. Kdo má 10 bodů a aspoň 5 karet v jedné barvě, může do dražby zasáhnout.

Licitační systémy jsou různě propracované a hlášky v nich mají mezi partnery domluvené významy. Nejběžnější systémy jsou ACOL a STANDARD AMERICAN. Více o bodování závazků, dražbě, sehrávce a licitačních systémech se dozvíte v sekci O BRIDŽI nebo v našich kurzech. 

BRIDŽ ONLINE

Kdo si chce bridž hned zkusit, může si zahrát na internetu na FUNBRIDGE nebo BRIDGE BASE ONLINE, kde vašeho partnera a soupeře zastoupí roboti, kterým je jedno, jestli jste ve hře expert nebo nováček (nebo si aplikace stáhněte do mobilu z Google Play). 

SOUTĚŽNÍ BRIDŽ

Ve Funbridge můžete při hře s roboty srovnávat své výsledky s hráči z celého světa. V soutěžním bridži mají všichni hráči stejné karty ve stejném rozdání a jejich výsledky se porovnají, takže nezaleží na tom, jaké karty dostanete rozdány, ale jestli s nimi dokážete zahrát lépe než ostatní. Nevýhodou Funbridge je omezený počet rozdání zdarma. V Bridge Base Online můžete hrát zdarma pořád a nejen s roboty, ale i s ostatními online hráči. I zde se hrají stejná rozdání a porovnávají se výsledky. Roboti v obou aplikacích význam svých hlášek vysvětlují, takže se dražební systém při hře rychle naučíte. Když vás hra zaujme a nebudete něčemu rozumět, můžete nám bez obav napsat své dotazy, nebo se přijďte podívat, jak se hraje soutěžní bridž naživo v našem klubu. Návštěvu si, prosím, domluvte předem. Budeme se těšit.

Bridžový klub Praha

SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ BK PRAHA

V ROCE 2023

Univerzální zdraví s.r.o.

Viktor KOLÍNSKÝ

Eva FOŘTOVÁ

JUDr. Gerhardt BUBNÍK

TEŇAK, spol. s r.o.

V ROCE 2022

Jiřina BÖHMOVÁ

Onapharm, s.r.o.

V ROCE 2021

Univerzální zdraví s.r.o.

Jaroslav SLAVÍČEK

Onapharm, s.r.o.

Gerhardt BUBNÍK

Viktor KOLÍNSKÝ

Monika KYPTOVÁ

Pavla a Ota SVOBODOVI

Alena a Mario PETROVŠTÍ

Eva FOŘTOVÁ

Petr HUBENÝ

Eva SUCHÁ

Renata a Michal RONINOVI

Michael TEXTOR

Jan KORYNTA

František FRANTÍK

Daniela WIRTHOVÁ

Daniela PADRUŇKOVÁ

V ROCE 2020

Plastové součástky s.r.o.

Zdenka BOSÁKOVÁ

Renata a Michal RONINOVI

Aleš OREL

Jakub RUMANČÍK

Zuzana TOMANOVÁ

Jaroslav HOLÝ

Lubomír LITERÁK