VÍTEJTE V BK PRAHA

👉 Číslo transparentního účtu BKP pro úhradu členských příspěvků a vkladů do soutěží je 2826735002/5500. 👈

AKTUALITY


ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

Výsledky 1. kola Švýcarské skupinovky.


STŘEDEČNÍ BRIDŽOVÁNÍ

Turnaje hrané 1. února vyhráli:


PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

Výsledky 1. kola Pražské bridžové ligy.


SKUPINOVKA B

Výsledky 9. kola Skupinovky B.

Vítězi skupiny B1 se stali Lucie KUPKOVÁ - Otakar SVOBODA.

Do skupiny B1 postoupily dvojice Vladimír NULÍČEK - Lucien ŠÍMA a trojice Daniela HNÁTOVÁ - Pavel RABOCH - Vojtěch FRANZ.

Gratulujeme vítězům 🥂 a všem děkujeme za účast 🙂


STŘEDEČNÍ BRIDŽOVÁNÍ

V turnajích hraných 25. ledna zvítězili:

Michal VALÍČEK - Tomáš ROZSÍVAL

Tamara a Petr DYKOVI


SKUPINOVKA A

Výsledky 5. kola Skupinovky A.

Vítězi skupiny A1 se stali Michal KOPECKÝ - Jakub ŠLEMR.

Do skupiny A1 postoupily dvojice David VOZÁBAL - Martin SCHÁŇKA a Daniela HNÁTOVÁ - Bohumír ZAJÍČEK.

V dalších skupinách zvítězily dvojice Jana ERDEOVÁ - Jiří EMMER a trojice Lucie KOHUTOVÁ - Michaela a Milan MACUROVI.

Vítězům gratulujeme 🥂, všem děkujeme za účast a hlavně se nezapomeňte přihlásit na další cyklus 🙂


ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

Výsledky 9. kola Švýcarské skupinovky.

Vítězi podzimního cyklu se stali Jiří KOPŘIVA - Michael TEXTOR.

Vítězům gratulujeme 🥂 a všem děkujeme za účast 🙂


PŘIHLÁŠKY NA JARNÍ SOUTĚŽE

Na stránce PŘIHLÁŠKY jsou otevřeny přihlašovací formuláře na jarní část sezóny.

Pokud již nyní víte, že budete hrát skupinovou soutěž A nebo B, přihlášení zbytečně neodkládejte, prosíme. Jakmile jsou naplněny skupiny, je možné zveřejnit nasazení a následně máte možnost vy nebo vaši soupeři si domluvit odklady utkání. Termíny pro přihlášení den před zahájením soutěží jsou určeny především pro nové dvojice, které se k účasti rozhodnou na poslední chvíli.

Děkujeme 🙂


ZMĚNA V NOVÉM TERMÍNOVNÍKU

Ke stažení je upravený termínový kalendář na jarní část sezóny. Z důvodu konání bridžového týdne v Deštném byly posunuty termíny Skupinovky A.


PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

Výsledky 10. kola Pražské bridžové ligy.

Vítězem I. ligy je družstvo P.S. ve složení David VOZÁBAL, Jan MARTYNEK, Petr PULKRAB, Jakub ŠLEMR, Bohumír ZAJÍČEK a Kamil ŽYLKA.

Do I. ligy postupují družstva TRIGA a JAS.

Gratulujeme vítězům 🥂 a všem hráčům děkujeme za účast v nejprestižnější klubové soutěži.


PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Výbor BK Praha děkuje Viktorovi Kolínskému za sponzorský příspěvek ve výši 15.000, - Kč 💰💰

Děkujeme 🙂


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Výbor BK Praha také děkuje všem členům za včasnou úhradu členských příspěvků.

Děkujeme 🙂


PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Výbor BK Praha tímto děkuje společnosti Univerzální zdraví s.r.o. Petra Vrkoče za sponzorský dar ve výši 15.000, - Kč.

Rovněž Evě Fořtové za menší, ale též milý příspěvek 💰

Děkujeme 🙂


KLUBOVÉ DOKUMENTY

V sekci Výbor BK Praha zveřejněny zápisy z členské schůze z 26. září 2022 a z jednání výboru klubu z 20. prosince 2023.


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023

Výbor BKP tímto vyzývá členy klubu k úhradě členských příspěvků BKP a ČBS za rok 2023 na transparentní účet BK Praha vedený u Raiffeisenbank č. 2826735002/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel platby.

Děkujeme 🙂 

Členské příspěvky BKP jsou stanoveny ve výši 750, - Kč.

Příspěvky ČBS jsou ve výši:

  • 500, - Kč za soutěžní členství
  • 250, - Kč za soutěžní členství pro juniory *
  • 150, - Kč za rekreační členství
  • 100, - Kč za rekreační členství pro juniory *
  • 1, - Kč za čestné členství **

KLUBOVÉ SOUTĚŽE


PÁROVÝ TURNAJ

V pondělí 6. února se hraje párový turnaj pro příchozí.

  • začátek v 18.00 hodin, prezentace 15 minut před začátkem turnaje
  • vklad do turnaje 100,- Kč, pro členy BKP 60,- Kč

BAVLNKA

V úterý 7. února od 17.30 hodin pořádá Eva Fořtová Bavlnku. Více informací v pozvánce.


BRIDŽOVÁ STŘEDA

Ve středu 8. února se hrají párové miniturnaje pro příchozí na 3x14(15) rozdání. Hrát je možné libovolný počet turnajů, každý turnaj s jiným partnerem.

  • začátky v 16.00, 18.00 a 20.00 hodin, prezentace 15 minut před začátkem turnaje
  • vklad do jednoho turnaje 50,- Kč, pro členy BKP 30,- Kč

SKUPINOVKA B

Ve čtvrtek 9. ledna se hraje 1. kolo Skupinovky B.


PRAŽSKÁ BRIDŽOVÁ LIGA

V pondělí 13. února se hraje 2. kolo Pražské bridžové ligy.


ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVKA

Ve čtvrtek 16. února se hraje 2. kolo Švýcarské skupinovky.


SKUPINOVKA A

V pondělí 20. února se hraje 1. kolo Skupinovky A.


KALENDÁŘRYCHLÉ ODKAZY
JAK SE HRAJE BRIDŽ

NEŽ ZAČNETE HRÁT

Musíte být čtyři. Vezměte jeden balíček kanastových karet se symboly barev ♤ (piky), ♡ (srdce), ◇ (kára) a ♧ (trefy). Posaďte se dva a dva ke stolu proti sobě. Ten, co sedí proti vám, je váš PARTNER a ti dva po vaší levici a pravici jsou SOUPEŘI. Jeden z vás je ROZDÁVAJÍCÍ, ten zamíchá karty a rozdá všem po jedné. Když to vyjde, bude mít každý 13 karet. Když ne, odeberte z karet žolíky a rozdejte znovu. Ten, kdo rozdával, začíná dražit. Když skončí DRAŽBA, následuje SEHRÁVKA.

PRVNÍ VÝNOS

Kdo vyhrál dražbu, je HLAVNÍ HRÁČ a soupeři jsou OBRÁNCI. Obránce po levici hlavního hráče vynáší do prvního zdvihu. Zdvihů je 13 jako karet v ruce. Když je první karta vynesená, vyloží partner hlavního hráče svoje karty na stůl, aby je všichni viděli. Říká se mu TICHÝ HRÁČ nebo také STŮL a během sehrávky karty jen přikládá na pokyny hlavního hráče nebo může od stolu odejít a jeho karty si hlavní hráč přiloží sám. Karty se na stůl vykládají seřazené podle barev a jsou-li ve hře trumfy, vykládají se doprava, aby je hlavní hráč viděl vlevo.

PRVNÍ ZDVIH

Karty se do zdvihu přikládají ve směru hodinových ručiček. První kartu na VÝNOS přikládá tichý hráč a přitom musí PŘIZNAT BARVU vynesené karty, ale nemusí přebít její hodnotu. Když vynesenou barvu nemá, může přidat jakoukoli kartu jiné barvy. Třetí přikládá kartu obránce po pravici hlavního hráče a poslední hlavní hráč. Také oni musí přiznat barvu karty, která byla vynesena. Čtyři po sobě zahrané karty tvoří ZDVIH a vyhrává ho dvojice, která má ve zdvihu nejvyšší kartu barvy výnosu nebo nejvyšší TRUMF. V bridži je nejvyšší kartou ESO, následuje KRÁL, DÁMA a KLUK.

Za nimi jsou malé karty od desítky do dvojky. Trumfy přebíjejí ostatní barvy a nejvyšší kartou ve hře je trumfové eso. Žádnou zahranou kartu nelze vzít zpět. 

DALŠÍ ZDVIHY

Do druhého zdvihu vynáší hráč, který získal první zdvih. Platí to i pro tichého a hlavního hráče. I když za oba hraje jen hlavní hráč, vynáší buď z ruky, nebo ze stolu, podle toho, na které straně zdvih získal. Pro všechny další zdvihy platí stejná pravidla jako pro první, všichni musí přiznat barvu vynesené karty a nemusí přebít její hodnotu. Kdo vynesenou barvu nemá, může přidat cokoli nebo přebít trumfem. Zdvih vyhrává ten, kdo přiložil nejvyšší kartu barvy výnosu nebo nejvyšší trumf. Do každého dalšího zdvihu vynáší hráč, který získal předchozí zdvih. Když je odehráno všech 13 zdvihů, sehrávka končí a oba páry si spočítají své zdvihy, aby zjistili, jestli hlavní hráč splnil nebo obránci porazili ZÁVAZEK.

DRAŽBA

Závazek se licituje v dražbě. 6 zdvihů je základ a každá nabídka slibuje počet zdvihů, které partneři vyhrají. Kdo nabídne 1♡, slibuje uhrát 7 zdvihů, když srdce budou trumfy. Kdo nabídne 2NT (2 bez trumfů), slibuje uhrát 8 zdvihů, když žádná barva nebude trumfová. 7NT je nejvyšší závazek a pro jeho splnění musíte vyhrát všech 13 zdvihů, nejmenším závazkem je 1♧. Kdo chce dražit, musí nabídnout vyšší závazek než soupeři nebo partner před ním. Vyšším závazkem než 1♧ je 1◇, následuje 1♡, 1♤ a 1NT. Potom 2♧, 2◇, 2♡, 2♤ a 2NT a tak to pokračuje až do 7NT. Kdo se domnívá, že soupeř svůj závazek nesplní, může dát KONTRA a tím zdvojnásobí hodnotu bodů, o které se hraje. A kdo si věří, že kontrovaný závazek splní, může dát na kontra soupeře REKONTRA, které body ještě jednou zdvojnásobí.

JE ODPASOVÁNO

Stejně jako sehrávka i dražba jde ve směru hodinových ručiček a hráči draží jeden po druhém. Kdo nechce nabídnout nic, draží PAS, a když přijdou 3 pasy po sobě, licitace končí. Když nenabídne nikdo nic a všichni zapasují, hra končí bez sehrávky a karty se znovu zamíchají do nového ROZDÁNÍ. Žádnou platnou nabídku v dražbě ani pas, kontra a rekontra nelze vzít zpět. Hlavním hráčem se stane ten hráč z dvojice, který jako první nabídl barvu trumfů nebo dražil nabídku bez trumfů, ale splnit musí závazek, který vydražili s partnerem společně. Kdo první nabídl ♡, které jeho partner zvýšil na 4♡, stává se hlavním hráčem a ke splnění závazku musí uhrát 10 zdvihů.

BODY A PRÉMIE

Za každý vydražený a splněný závazek se počítají body pro dvojici hlavního a tichého hráče, za poražený dostanou body obránci. Závazkům 3NT, 4♡, 4♤, 5♧ a 5◇ se říká MANŠ a jsou za ně zvláštní prémie. Další prémie jsou za všechny závazky od 6♧ do 7NT, které se nazývají SLEM. Srdce a piky jsou v bridži DRAHÉ BARVY (major), trefy a kára LEVNÉ BARVY (minor). Za zdvihy v drahých barvách získáte více bodů a k získání prémie za manš potřebujte vydražit a splnit nižší závazek než v levných barvách.

PARTNEŘI V DRAŽBĚ

Během dražby spolu partneři spolupracují a pomocí hlášek se obě dvojice snaží vydražit nejlepší závazek, který lze splnit. Partneři k tomu používají DRAŽEBNÍ SYSTÉM a hodnotí svůj LIST pomocí bodů. Za každé eso ve svém listu počítají 4 body, za krále 3, za dámu 2 a za kluka 1 bod. Kdo má 12 bodů, má dost na to, aby zahájil dražbu. Kdo má 10 bodů a aspoň 5 karet v jedné barvě, může do dražby zasáhnout.

Licitační systémy jsou různě propracované a hlášky v nich mají mezi partnery domluvené významy. Nejběžnější systémy jsou ACOL a STANDARD AMERICAN. Více o bodování závazků, dražbě, sehrávce a licitačních systémech se dozvíte v sekci O BRIDŽI nebo v našich kurzech. 

BRIDŽ ONLINE

Kdo si chce bridž hned zkusit, může si zahrát na internetu na FUNBRIDGE nebo BRIDGE BASE ONLINE, kde vašeho partnera a soupeře zastoupí roboti, kterým je jedno, jestli jste ve hře expert nebo nováček (nebo si aplikace stáhněte do mobilu z Google Play). 

SOUTĚŽNÍ BRIDŽ

Ve Funbridge můžete při hře s roboty srovnávat své výsledky s hráči z celého světa. V soutěžním bridži mají všichni hráči stejné karty ve stejném rozdání a jejich výsledky se porovnají, takže nezaleží na tom, jaké karty dostanete rozdány, ale jestli s nimi dokážete zahrát lépe než ostatní. Nevýhodou Funbridge je omezený počet rozdání zdarma. V Bridge Base Online můžete hrát zdarma pořád a nejen s roboty, ale i s ostatními online hráči. I zde se hrají stejná rozdání a porovnávají se výsledky. Roboti v obou aplikacích význam svých hlášek vysvětlují, takže se dražební systém při hře rychle naučíte. Když vás hra zaujme a nebudete něčemu rozumět, můžete nám bez obav napsat své dotazy, nebo se přijďte podívat, jak se hraje soutěžní bridž naživo v našem klubu. Návštěvu si, prosím, domluvte předem. Budeme se těšit.

Bridžový klub Praha

SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ BK PRAHA

V ROCE 2022

Jiřina BÖHMOVÁ

V ROCE 2021

Univerzální zdraví s.r.o.

Jaroslav SLAVÍČEK

Onapharm, s.r.o.

Gerhardt BUBNÍK

Viktor KOLÍNSKÝ

Monika KYPTOVÁ

Pavla a Ota SVOBODOVI

Alena a Mario PETROVŠTÍ

Eva FOŘTOVÁ

Petr HUBENÝ

Eva SUCHÁ

Renata a Michal RONINOVI

Michael TEXTOR

Jan KORYNTA

František FRANTÍK

Daniela WIRTHOVÁ

Daniela PADRUŇKOVÁ

V ROCE 2020

Plastové součástky s.r.o.

Zdenka BOSÁKOVÁ

Renata a Michal RONINOVI

Aleš OREL

Jakub RUMANČÍK

Zuzana TOMANOVÁ

Jaroslav HOLÝ

Lubomír LITERÁK