ONLINE BRIDŽOVÁ LIGA

PROPOZICE SOUTĚŽE

PLATNÉ OD ŘÍJNA 2020


1. Statut soutěže

Online bridžová liga je soutěž družstev organizovaná Bridžovým klubem Praha. Soutěže se mohou zúčastnit družstva složená ze 4 až 6 členů. Soutěž se hraje v době uzavření klubu z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19. Soutěž je otevřená pro všechny členy BKP a členy Českého bridžového svazu a dalších národních svazů, se kterými má ČBS uzavřenou dohodu o uznávání členství. Pro zařazení do soutěže nejsou stanovena žádná výkonnostní ani věková omezení. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly (MP17), Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.


2. Struktura soutěže

Online bridžová liga je jednostupňová soutěž organizovaná švýcarským systémem, kde nasazení družstev do dalšího kola se odvozuje z pořadí družstev v předchozím kole. Do 1. kola soutěže jsou družstva nasazena losem vedoucího soutěže.

Všechna utkání v soutěži se hrají na 1 sestavu o 12 rozdáních.


3. Omezení dražebních systémů

Ve smyslu Klasifikace dražebních systémů (viz. Příloha Soutěžního řádu ČBS) je soutěž zařazena do kategorie 3 - užití vysoce umělých systémů ani hnědých konvencí není povoleno.

V soutěži je zakázáno jakékoli zahájení klamavou příkaznou hláškou.


4. Přihlášky do nového semestru

Všechna družstva se do soutěže přihlašují on-line zápisem do formuláře na webu BKP. Termín uzávěrky přihlášek je 24 hodin před zahájením soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže družstvo, jehož název je vulgární, obecně neslušný, soutěž znevažující, nebo pokud obsahuje politický či jakýkoli jiný nevhodný podtext znevažující jednotlivce či skupinu osob. O zamítnutí přihlášky rozhoduje výbor BKP.

Všechna družstva musí uhradit vklad do soutěže nejpozději v den zahájení. V případě nedokončení soutěže se vklad nevrací. Vklad je splatný na transparentní účet BKP č. 2826735002/5500.


5. Základní členové a náhradníci

5.1 Každé družstvo musí na soupisku zapsat minimálně 4 a maximálně 6 členů základní sestavy. Hráč zapsaný na soupisce družstva nesmí být zapsán na soupisce žádného jiného družstva pro Online bridžovou ligu.

5.2 V průběhu soutěže je družstvo při dodržení bodu 5.1 oprávněno ze soupisky vyškrtnout nebo na volná místa na soupisce doplnit hráče, který doposud nenastoupil do žádného soutěžního zápasu. O změnách je kapitán družstva povinen informovat vedoucího soutěže nejpozději před zahájením kola soutěže, ve kterém budou změny na soupisce uplatněny.

5.3 Účast náhradníků v soutěži není povolena.


6. Předehrávání a dohrávání zápasů, nesehraná utkání

Žádné utkání soutěže nelze předehrát ani dohrát.

Nesehraná a všechna neplatná utkání jsou řešena ve shodě s pravidlem 6.2.9 Soutěžního řádu ČBS.

Výsledky družstva, které v soutěži sehraje méně než polovinu utkání, se anulují.


7. Hrací doba, počet rozdání, posazení

7.1 Standardním hracím dnem soutěže je úterý, přičemž termíny jednotlivých kol jsou uvedeny na webu BKP. Začátek 1. utkání je v 18.30 hodin a konec hrací doby je ve 20.15 hodin. Začátek 2. utkání je ve 20.30 hodin a konec hrací doby je ve 22.15 hodin.

7.2 Kapitán hostujícího družstva oznámí e-mailem kapitánovi domácího družstva sestavu nejpozději 1 hodinu před zahájením kola. Kapitán domácího družstva založí stoly pro utkání. Pro založení utkání je nutné dodržet následující postup:

Klikněte na Soutěžní hra.

Klikněte na Zápasy družstev.

Potvrďte volbu Založit zápas družstev.

Zaškrtněte volbu Opravdu chcete založit utkání družstev? a klikněte na Ano.

Do pole název vyplňte ONLINE LIGA BKP.

Do pole popis vyplňte +private+ +nokill+.

Do polí Družstvo 1 a Družstvo 2 zadejte názvy týmů.

Zkontrolujte výběr voleb IMP a Náhodná rozdání.

Nastavte počet rozdání na 12.

Povolte diváky, UNDO a Barometr.

Vyplňte nicky všech hráčů za domácí a hostující tým.

Potvrďte volbu Založit zápas družstev.

V seznamu utkání klikněte na Uprav.

Klikněte na ikonu tužky a zadejte nick vedoucího fraba.

Potvrďte zadání.

Klikněte na Upravit.

Máte vše zadáno, můžete hrát.


8. Rozhodovací kritéria pro řešení nerozhodného stavu

Pro řešení nerozhodného stavu pro určení pořadí následující kritéria v pořadí dle priority:

8.1 Celkový počet VP.

8.2 Pořadí z předchozího kola.


9. Klasifikační body

Klasifikační body jsou přidělovány v rozsahu dle platného klasifikačního řádu ČBS vždy za výsledné pořadí v soutěži po ukončení soutěže.


10. Závěrečná ustanovení

Disciplinární pravomoc uplatňuje, výklad těchto propozic provádí a případy, které tyto propozice neřeší, rozhoduje Výbor BKP.

V Praze, 24. října 2020


Výbor Bridžového klubu Praha