PŘIHLÁŠKY

PŘIHLÁŠKY NA VELKOU CENU PRAHY

K přihlášení na Velkou cenu Prahy online použijte formuláře na této stránce.

Seznam přihlášených dvojic a družstev je průběžně aktualizován v sekci SOUTĚŽE.

Účast v soutěži dvojic je omezena maximálním počtem 40 párů.

Nasazení na jednotlivá kola turnaje družstev bude zveřejněno v sekci VÝSLEDKY.

Stoly pro utkání zakládá kapitán domácího družstva. Postup založení stolů je zde.

Vklady do soutěží jsou splatné nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

VELKÁ CENA PRAHY ONLINE 2020

SOUTĚŽ DVOJIC

Termín konání: 12. 12. 2020

Uzávěrka přihlášek: 11. 12. 2020 20.00

Minimální vklad: 100, - Kč za dvojici

Vedoucí turnaje: Adam Kubica

PŘIHLÁŠKA DVOJICE

SOUTĚŽ DRUŽSTEV

Termín konání: 6. 12. 2020

Uzávěrka přihlášek: 5. 12. 2020 20.00

Minimální vklad: 200, - Kč za družstvo

Vedoucí turnaje: Zdeněk Frabša

PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA