PŘIHLÁŠKY

Děkujeme za vaši přihlášku do soutěže.

Vaše přihláška do soutěže byla odeslána.

Do seznamu přihlášených dvojic / družstev budete zapsáni později.