ŠKOLA BRIDŽE

Zdeněk Frabša ml.

SEHRÁVKA HLAVNÍHO HRÁČE

1. Rychlé zdvihy při beztrumfové hře

Zde se nebudeme zabývat dražbou, ale pouze počítáním zdvihů nutných ke splnění závazku. Základním předpokladem pro správnou sehrávku je umět si spočítat své zdvihy před tím, než je začneme realizovat.

Ukažme si jednoduchý příklad (ve všech diagramech jste hlavní hráč na pozici S a dummy - stůl na pozici N):

A6
N
W E
S
K5

Než začnete sehrávat, podívejte se vždy pořádně na karty partnera (stolu) a na vaše.

Po výnosu levého obránce a položení listu vašeho partnera na stůl spočítejte rychlé zdvihy spojených karet (svých a stolu) v každé barvě zvlášť. Je to velice důležité, protože vám to ukáže, kolik zdvihů uděláte, aniž byste soupeře pustili do zdvihu. Zapamatujte si pravidlo RYCHLÝCH ZDVIHŮ, budeme s ním dále pracovat.

Nyní se vraťme k našemu příkladu. Na stole máme A6 v trefech a v ruce K5. Eso vezme jeden zdvih a král druhý, máme tedy dva rychlé zdvihy v trefech.

AKJ
N
W E
S
Q109

Kolik rychlých zdvihů v trefech máme teď? Kdykoli hrajete kartu jedné barvy z libovolné strany, musíte k ní přiznat kartu stejné barvy i z druhé strany, pokud máte. Když zahrajete eso, dáma (nebo 10 či 9) musí být hrána z ruky. Na krále a na kluka pak musíte přidat i jednu kartu z druhé strany. Jinými slovy máte tři zdvihy.

Nikdy nemůžete udělat více zdvihů v barvě než je počet karet na delší straně.

AK10
N
W E
S
QJ

Mezi vámi a stolem je eso, král, dáma, kluk a desítka, přesto můžete udělen jen tři zdvihy, protože dummy, který je delší v této barvě má pouze tři karty.

Procvičte si počítání rychlých zdvihů na příkladech:

KJ4
N
W E
S
AQ8

Máte tři zdvihy. Můžete je odehrát v libovolném pořadí. Například nejdříve krále (z ruky malou) pak čtyřku - z ruky eso a nakonec dámu. Když máte stejný počet karet na obou stranách (v tomto případě tři a tři), nezáleží, v jakém pořadí je odehráváte. Musíte vidět všech dvacet šest karet, abyste si mohli určit, ve kterém listě chcete skončit po odehrání.

AKJ5
N
W E
S
Q3

Máte čtyři zdvihy. Nyní je situace trochu odlišná, protože nemáte shodný počet v obou listech. Dummy má čtyři karty a vy jen dvě.

Pravidlo: Kdykoli máte x rychlých zdvihů v jedné barvě, odehrávejte vždy první figuru(y) ze strany, kde máte méně karet v této barvě.

V tomto příkladu hrajeme tak, abychom první zdvih vzali dámou (tj. buď ji vyneseme z ruky, nebo zahrajeme pětku ze stolu k dámě) a pak vyneseme trojku a ze stolu přidáme jakoukoli vysokou figuru.

AQ8
N
W E
S
KJ62

Máte čtyři zdvihy. Pokud jsme předchozí zdvih získali na stole, odehrajeme nejprve obě figury (tj. eso a dámu) na ně z ruky přidáme malé karty a potom vyneseme osmičku k našemu KJ. V opačném případě zahrajeme první malou z ruky.

AK1064
N
W E
S
QJ2

Máte pět zdvihů. Odehráváme tak, abychom nejdříve udělali zdvihy na Q a J v ruce a pak vynášíme dvojku k A K 10 na stole.

Vyzkoušíme si počítání rychlých zdvihů v celém rozdání:
843
A83
953
AKJ3
N
W E
SA52
KQ6
A872
Q74

Vydražili jsme tři bez trumfů a soupeř vynesl pikového krále. Kolik zdvihů jste napočítali? Ano, máte devět rychlých zdvihů. Jeden pikový, tři srdcové, jeden kárový a čtyři v trefech. Není tedy na co čekat, odehrajte je hned. Někdy počítání a hraní zdvihů jsou dvě různé věci. Ale pokud si zapamatujete pravidlo o včasném odehrávání vysokých karet z kratší strany, nebudete mít s tímto rozdáním problémy. V trefech odehrajte nejprve dámu.

Procvičte si na dvou dalších rozdáních počítání a odehrávání zdvihů: 
AQ2
AQ
KJ5
K10643
N
W E
SK84
K2
AQ1032
A82

Můžete udělat dvanáct rychlých zdvihů (tj. 6 BT). Tři pikové, dva srdcové, pět kárových a dva trefové.
KJ10
KJ98
Q109
QJ9
N
W E
SQ98
Q1076
KJ87
K10

Nemáte ani jeden rychlý zdvih. Pokud chcete získat zdvihy v některé z barev, musíte nejprve vyrazit eso ze soupeřů.

Definice rychlého zdvihu: Zdvih, který můžete vzít bez puštění soupeře do zdvihu (k výnosu).

Když musíte nejprve dát zdvih soupeřům, abyste mohli udělat zdvih, tak zdvihy VYPRACOVÁVÁTE.

SHRNUTÍ

1. Vždy si spočítejte své rychlé zdvihy.

2. Rychlý zdvih je zdvih, který můžete uhrát, aniž byste pustili soupeře k výnosu.

3. Nikdy nemůžete udělat více zdvihů v barvě než je karet na delší straně.

4. Když odehráváte rychlé zdvihy, hrajte vždy vysokou kartu (karty) z kratší strany jako první.


2. Vypracování zdvihů

Ve většině rozdání, které budete sehrávat, nebudete mít dostatečný počet rychlých zdvihů. Ke splnění tedy budete potřebovat zbytek zdvihů vypracovat, což je další metoda získávání zdvihů.

QJ5
N
W E
S
K32

Pokud takto vypadá vaše trefová barva, nemáte žádný rychlý zdvih. Ale když zahrajete krále (dámu, kluka) a soupeři vezmou zdvih esem, vypracovali jste dva trefové zdvihy. Tato metoda obětování vysokých karet (figur) pod vyšší karty soupeřů, je nejčastější způsob vypracovávání zdvihů.

Co se stane, když soupeři nevezmou zdvih esem? Nic zvláštního, opakujete manévr, až uděláte tolik zdvihů, kolik udělat můžete, tj. po pikovém králi hrajte další figuru (dámu nebo kluka) a pokud ani tentokrát soupeři nevezmou eso, nepokračujte už v této barvě. Dva zdvihy jste udělali, na víc nemáte nárok.

Pokud vypracováváte zdvihy v barvě, platí zde stejné pravidlo jako při odehrávání rychlých zdvihů. Hrajte vždy figuru umístěnou na kratší straně jako první.

KJ102
N
W E
S
Q5

Zahrajte v prvním zdvihu trefovou dámu, a jestliže soupeři vezmou zdvih esem, máte stále trefovou pětku a tři vypracované zdvihy na stole. Když soupeři vezmou eso až ve druhém kole, musíte mít přechod na stůl v jiné barvě k odehrání trefových zdvihů. I k tomu slouží vaše rychlé zdvihy.

Procvičme si počítání vypracovávaných zdvihů. Kolik zdvihů získáte a kterou kartu budete hrát jako první?

Q2
N
W E
S
KJ3

Získáte dva zdvihy. Hrajte tak, aby dáma byla hrána v prvním zdvihu.

1063
N
W E
S
KQJ5

Získáte tři zdvihy. První hrajte desítku nebo pětku k desítce.

Q42
N
W E
S
KJ3

Získáte jeden zdvih. Dva zdvihy udělají soupeři na eso a krále a třetí bude váš vypracovaný.

A2
N
W E
S
QJ109

Získáte tři zdvihy. Odehrajte trefové eso a vyneste dvojku. Může se stát, že král spadne pod vaše eso, pak uděláte zdvihy čtyři, ale je to hodně malá pravděpodobnost.

Nyní jste připraveni spočítat rychlé zdvihy a zjistit kolik zdvihů můžete vypracovat ze spojených listů:
K62
Q63
KQJ10
632
N
W E
SA3
AKJ4
6432
AKQ

Závazek je 6NT a výnos ♠J.

Spočítejte své rychlé zdvihy a zdvihy, které můžete vypracovat. Máte dva pikové, čtyři srdcové a tři trefové, tj. 9 rychlých zdvihů. Potřebujete vypracovat tři, nabízí se kárová barva.

Kárové zdvihy musíte ale vypracovat dříve, než si odehrajete rychlé zdvihy. Teprve potom, až budete mít všech potřebných dvanáct zdvihů, začnete je odehrávat.

Podíváme se na celé rozdání:
K62
Q63
KQJ10
632
NJ109
108762
A
J984
W E


Q8754
9
9875
1075
SA3
AKJ4
6432
AKQ

Pokud vezmete první zdvih králem pikovým, stále máte kontrolu této barvy (tj. můžete vzít další pikový zdvih esem). Stejně tak ve všech zbývajících barvách máte kontroly. Co se stane, když odehrajete třeba trefové zdvihy před tím, než soupeře pustíte do zdvihu na srdcové eso? Podívejte se pořádně a nikdy neudělejte takovou chybu. Toto je nejčastější chyba začátečníků, kteří si odehrají své rychlé zdvihy příliš brzy. Pokud odehrajete AKQ v trefech a pak budete vypracovávat kárové zdvihy, Západ má stále trefového kluka, na kterého udělá zdvih, protože jste ztratili kontrolu trefové barvy. To samé se vám může stát v pikách i v srdcích. Odehráním těchto zdvihů se stane osudným, protože hráči sedícímu na Západě vždy vypracujete jeden zdvih, kterým porazí váš závazek.

Pravidlo: Vypracujte své zdvihy dříve, než ztratíte kontrolu ostatních barev. Odehrávejte své rychlé zdvihy, až když jich máte dost ke splnění závazku.