VÝSLEDKY

Párový turnaj, 8. 8. 2022

RANK PAIR RESULT KB
1 Hnátová - Raboch 66.07 504
2 Svobodová - Svoboda 63.70 456
3 Kupková - Diamant 61.91 408
4 Scháňka - Spálovský 56.25 360
5 Kopecká - Martynek 50.00 312
6 Havelková - Hytka 48.81 264
7 Erdeová - Textor 47.62 216
8 Laštovička - Rubáč 47.02 168
9 Kopecký - Teňak 41.15 120
10 Böhmová - Mašek 36.98 72
11 Franz - Vašíček 32.74 24
220808
Board 1
North Deals
None Vul
K 10 7 5
A 2
A 4 2
A K 7 3
8 4 2
K Q J 8 7 6 4
10 9
Q
N
WE
S
Q J 9 3
9
Q 6 3
J 10 9 5 2
A 6
10 5 3
K J 8 7 5
8 6 4

NS 5N; NS 4; NS 5; NS 4; NS 1; Par +460


Board 2
East Deals
N-S Vul
A Q 9 7
J 8 7 6 2
Q
Q 8 4
J 8 6 5 4
5 4 3
9 7 6
A J
N
WE
S
3
9
A K 8 5 4 3 2
K 10 5 2
K 10 2
A K Q 10
J 10
9 7 6 3

EW 5; NS 3; NS 1; Par −400


Board 3
South Deals
E-W Vul
K J 6
K Q 10
A K 7 5
A Q 8
Q 8 5
A 3
Q 10 9 2
K 10 4 3
N
WE
S
7 2
9 8 6 5 4 2
8 6
7 6 5
A 10 9 4 3
J 7
J 4 3
J 9 2

NS 6N; NS 6; S 5; NS 3; NS 4; N 4; Par +990


Board 4
West Deals
Both Vul
4 2
K Q J 5 2
K
A K 9 8 5
A Q J 8 7 3
A 10 4
Q
Q J 7
N
WE
S
10 9
9 8 6
A 10 9 6 5 3 2
10
K 6 5
7 3
J 8 7 4
6 4 3 2

EW 3; EW 2N; EW 3; NS 1; Par −140


Board 5
North Deals
N-S Vul
Q 10 3
4
8 7 4 3
K J 8 5 4
K 4 2
K 5 2
A Q 10 5 2
10 7
N
WE
S
8 7 6
J 9 7 6 3
K
Q 9 6 3
A J 9 5
A Q 10 8
J 9 6
A 2

NS 2; EW 1N; NS 1; NS 1; Par +100: EW 2N×−1


Board 6
East Deals
E-W Vul
A 9 3
J 10 5 4 3
A 8
10 8 7
Q J 5 4
K 7
Q 6 5
A Q J 5
N
WE
S
K 10 8 2
9 6
J 10 9 7 4
9 3
7 6
A Q 8 2
K 3 2
K 6 4 2

EW 2; NS 2; EW 2; S 1; Par −100: NS 3×−1


Board 7
South Deals
Both Vul
K 10 4
K 9
9 8 6 4 3
J 9 3
A 6 2
A J 6 4
K Q J
10 5 4
N
WE
S
J 8 5 3
Q 8 5 2
A 5 2
7 6
Q 9 7
10 7 3
10 7
A K Q 8 2

EW 2; NS 3; EW 1; NS 1; Par +110


Board 8
West Deals
None Vul
Q 8 7 3
J 5 3
9 8 6
8 5 3
A 10 9 4 2
K Q 9 8 6
Q 9 2
N
WE
S
K J 5
7 2
K Q 7 4 3
A J 10
6
A 10 4
A J 10 5 2
K 7 6 4

EW 5; EW 5; E 4N; W 3N; EW 3; EW 1; Par −450


Board 9
North Deals
E-W Vul
J 10 9 7
Q J 10 6
K Q
K 7 4
K
9 7 5 2
A 10 5 4
Q J 10 3
N
WE
S
A Q 4
A 8 4 3
J 9 3
9 8 5
8 6 5 3 2
K
8 7 6 2
A 6 2

NS 2; EW 1N; EW 1; EW 1; EW 1; Par +110


Board 10
East Deals
Both Vul
10
A 6 5 4 3
A 10 7 4
10 6 4
9 7 6 5 3
Q J 10 8
K 9 5
3
N
WE
S
J 8 4
9 7 2
8 6
K Q J 7 5
A K Q 2
K
Q J 3 2
A 9 8 2

NS 6; NS 5; NS 4N; NS 4; NS 4; Par +1370


Board 11
South Deals
None Vul
A 8 5 4
10
10 8 4 3 2
A 9 7
K 9 6
K 7 3
K Q 5
J 5 4 2
N
WE
S
Q J 10 3 2
9 4 2
A J
K Q 3
7
A Q J 8 6 5
9 7 6
10 8 6

EW 4N; EW 3; NS 1; Par −430


Board 12
West Deals
N-S Vul
7 2
10 7 4 2
J 10 9 8 2
7 5
K 10 8
A Q J 9 8 6
K
9 8 3
N
WE
S
6 4
K 5 3
A Q 6 5 4
10 4 2
A Q J 9 5 3
7 3
A K Q J 6

NS 3; NS 4; EW 2; EW 1N; Par +140


Board 13
North Deals
Both Vul
K 9 6
3 2
9 5 4 2
A J 8 7
J 7 4
10 5
K Q 10 7
K 10 4 3
N
WE
S
A 8 5 2
9 8 7 4
A 8 3
5 2
Q 10 3
A K Q J 6
J 6
Q 9 6

NS 4; NS 4; NS 2N; NS 2; NS 1; Par +620


Board 14
East Deals
None Vul
A 9 8 7 5
8
A 10 8 6 4
10 3
K 2
5 3
K 9 7 5
A J 9 8 4
N
WE
S
J 10 3
K Q J 9
J 2
7 6 5 2
Q 6 4
A 10 7 6 4 2
Q 3
K Q

NS 3; NS 2; NS 3; NS 1N; EW 1; Par +140


Board 15
South Deals
N-S Vul
2
K 8 6 3 2
Q 10
Q J 10 7 5
A 4
A J 7
J 7 6
A K 9 4 3
N
WE
S
K 10 9 7 5 3
9
A 8 5 3
8 2
Q J 8 6
Q 10 5 4
K 9 4 2
6

EW 3; NS 2; W 1N; EW 2; EW 2; Par −140


Board 16
West Deals
E-W Vul
K J 6
A Q 8 5 4 3
A 6 2
K
A Q 8 7 5 3
K 10
K Q 9 8
2
N
WE
S
9 2
7
3
Q J 9 8 7 6 5 4 3
10 4
J 9 6 2
J 10 7 5 4
A 10

S 5; NS 4N; N 4; NS 3; W 3; E 2; W 1; Par +450


Board 17
North Deals
None Vul
K Q 9 4 3
A
8 6
J 10 8 4 2
A 10 8 2
8 4 3
Q 7 4
A K 3
N
WE
S
7
J 10 9 6 5 2
A J 5 3
6 5
J 6 5
K Q 7
K 10 9 2
Q 9 7

EW 3; NS 2; NS 1N; NS 2; EW 1; Par −100: NS 3×−1


Board 18
East Deals
N-S Vul
A 3
A 9 5 2
A Q
Q 8 7 3 2
K J 8 7 4 2
10
7 6 5
J 10 6
N
WE
S
9 5
K Q J 7
K J 10 9 4
K 9
Q 10 6
8 6 4 3
8 3 2
A 5 4

EW 2; EW 3; NS 1N; NS 1; NS 1; Par −110


Board 19
South Deals
E-W Vul
A 10 6 5 2
A J 9 5
J 4 3 2
K Q 8 7
10 3
K J 6 4 2
7 5
N
WE
S
J 9 3
K 8 6
9
A K 10 9 8 6
4
Q 7 4 2
A Q 10 8 7 5 3
Q

N 3; S 2; EW 3; EW 1N; NS 2; EW 1; Par +140


Board 20
West Deals
Both Vul
Q J 3 2
J 6 4
A 10 9 6
K 4
K 10 9
Q 8
K J 5 4
Q 9 6 5
N
WE
S
A
A K 9 7 3
3 2
A J 10 8 2
8 7 6 5 4
10 5 2
Q 8 7
7 3

EW 6N; EW 6; EW 6; EW 2; EW 3; Par −1440


Board 21
North Deals
N-S Vul
K 7 5 3
8 7
K 10 8 4
Q 10 3
Q J 9 6 4
Q
Q 6 5 3
J 9 6
N
WE
S
8 2
A K J 6 5
9 2
A K 5 2
A 10
10 9 4 3 2
A J 7
8 7 4

NS 1N; EW 1; EW 1; NS 1; EW 1; Par +90


Board 22
East Deals
E-W Vul
9 8 6 3
7 6
A K 10 3
9 3 2
Q 7 2
A K 9 5 4
8 7
10 6 5
N
WE
S
K 10
Q J 8 2
J 6 5
K Q 8 4
A J 5 4
10 3
Q 9 4 2
A J 7

NS 3; EW 2; NS 3; EW 1; Par +140


Board 23
South Deals
Both Vul
Q 7 6
A 10 5 3
2
K 9 8 4 2
J 8 3 2
9 7 4
K J 8 7
7 5
N
WE
S
A 10 4
Q 8
A 10 6 5 4
A J 3
K 9 5
K J 6 2
Q 9 3
Q 10 6

NS 3; NS 3; EW 1N; EW 2; EW 1; Par +140


Board 24
West Deals
None Vul
3 2
6 5
Q 9 2
K J 8 5 3 2
10 7 6
10 9 7 4 2
5
9 7 6 4
N
WE
S
K J 5 4
A K
K J 10 7 4 3
Q
A Q 9 8
Q J 8 3
A 8 6
A 10

NS 2N; NS 3; NS 1; N 1; Par +120


Board 25
North Deals
E-W Vul
8 5
K 6 2
8 5 3 2
Q 10 7 6
6 4 2
Q 7 4
Q 9 7
K J 4 2
N
WE
S
9 7
A 8 3
A K 6 4
A 8 5 3
A K Q J 10 3
J 10 9 5
J 10
9

NS 3; EW 3; EW 1N; EW 2; NS 1; Par +140


Board 26
East Deals
Both Vul
A 5 4
Q 10 8 2
10 8 7 3
8 2
K J 8
J 9
J 6 5
A 10 7 5 3
N
WE
S
9 7 6
A K 7 6 5 4
A 9
9 4
Q 10 3 2
3
K Q 4 2
K Q J 6

EW 3; E 1N; NS 2; NS 1; EW 1; Par −140


Board 27
South Deals
None Vul
8 7 4
Q 10 7
A 2
A K 9 8 4
10 6
A 9 8 2
K Q 6 3
J 7 3
N
WE
S
A J 5 2
5
J 10 7 4
Q 10 5 2
K Q 9 3
K J 6 4 3
9 8 5
6

NS 3; NS 2N; NS 2; EW 2; NS 2; Par +140


Board 28
West Deals
N-S Vul
A Q J 6 3
K 7 5
J 7 2
7 2
K 8 5 2
4
K 6 3
10 9 5 4 3
N
WE
S
9 7
J 10 9 8 2
A 10
A K 8 6
10 4
A Q 6 3
Q 9 8 5 4
Q J

EW 3; EW 1N; NS 2; NS 1; Par −110