VÝSLEDKY

Párový turnaj, 13. 7. 2022

RANK PAIR RESULT KB
1 Frantík - Korynta 67.86 420
2 Diamant - Svoboda 61.91 364
3 Bubník - Spálovský 55.36 308
4 Dyková - Dyk 50.60 252
5 Gregor - Hytka 50.00 196
6 Bice - Bice 42.59 140
7 Baumann - Václavík 37.04 84
8 Trávníčková - Chlouba 33.93 28
220713
Board 1
North Deals
None Vul
10 3 2
Q J 10 6 4
10 7 4
K J
8 4
7 3
A J 8 6 5 3
7 3 2
N
WE
S
A J 7 6 5
K 9 5
Q
10 9 8 5
K Q 9
A 8 2
K 9 2
A Q 6 4

NS 4N; NS 4; NS 3; S 3; N 2; NS 1; Par +430


Board 2
East Deals
N-S Vul
6
K Q 10 8 4
10 8 5 2
K 6 4
Q 10 9
6 5
J 7
Q J 10 9 5 2
N
WE
S
K 7 5
A 3 2
A Q 9 6
A 7 3
A J 8 4 3 2
J 9 7
K 4 3
8

EW 3N; NS 2; EW 2; Par −400


Board 3
South Deals
E-W Vul
Q 9
10 8 3
J 9 2
A 9 8 5 3
10 6 3 2
J 9 7
K Q 10 6
7 6
N
WE
S
A K J 8 7 5
A 2
A 7 4
J 2
4
K Q 6 5 4
8 5 3
K Q 10 4

EW 5; EW 5; EW 2N; NS 2; NS 1; Par −650


Board 4
West Deals
Both Vul
A 9 5 3
7 4 2
10 8 4 2
10 5
Q 10
A J 10
J 9 7 3
Q 9 8 4
N
WE
S
J 4
K Q 5
A K Q 6
K J 6 3
K 8 7 6 2
9 8 6 3
5
A 7 2

NS 2; EW 3; EW 3; EW 1N; EW 1; Par −110


Board 5
North Deals
N-S Vul
6 4
9 8
J 7 2
K 9 8 5 4 2
J 10 9 7 3
A K J 10 7 4
K 6
N
WE
S
A 8 5
6 5 3 2
Q 5 4
Q J 6
K Q 2
Q
A 10 9 8 3
A 10 7 3

EW 4; EW 4; EW 2N; NS 3; NS 3; Par −420


Board 6
East Deals
E-W Vul
K 5 2
A Q 6
A K Q J 3
K 4
A Q J 9 6
J 4
10
A J 10 8 3
N
WE
S
7 4
K 5 2
8 5 4
Q 7 6 5 2
10 8 3
10 9 8 7 3
9 7 6 2
9

NS 3; NS 2N; NS 3; EW 3; EW 1; Par +140


Board 7
South Deals
Both Vul
K 10
8 7
J 10 8 6 4 3
J 8 5
8 4 2
J 6 3 2
A K 7 5
A 4
N
WE
S
J 9 7 6 5 3
K Q 9
Q 2
Q 10
A Q
A 10 5 4
9
K 9 7 6 3 2

EW 3; EW 2N; EW 2; NS 3; Par −140


Board 8
West Deals
None Vul
9 2
A K 10 5 4 3
K Q
K J 2
K 6 5 4 3
2
7 6 2
10 9 4 3
N
WE
S
J 7
Q 9 7
J 10 8 4 3
Q 8 5
A Q 10 8
J 8 6
A 9 5
A 7 6

NS 6; NS 5N; NS 4; S 4; NS 3; N 3; Par +980


Board 9
North Deals
E-W Vul
K 7
Q 8 7 5 3
8 5
A 7 6 5
A 10 6 5 4
K 6 4
Q 10 3
8 3
N
WE
S
Q 2
J 10 9
K 9 7 6
K Q 10 4
J 9 8 3
A 2
A J 4 2
J 9 2

S 1N; EW 1; NS 1; EW 1; NS 1; Par +90


Board 10
East Deals
Both Vul
6
K Q 8 7 3 2
Q J
K J 10 6
A 8
J 9
9 7 3
A Q 9 7 4 2
N
WE
S
J 10 9 7 4
A 10 5 4
A K 10 8
K Q 5 3 2
6
6 5 4 2
8 5 3

W 4N; EW 4; E 3N; EW 4; EW 2; EW 3; Par −630


Board 11
South Deals
None Vul
A J 9 4
J 8 6 2
9
Q 9 6 4
K 7 2
Q 10 9
10 7 6 3
A 10 7
N
WE
S
Q 8 5 3
K 7 5 3
Q J 5 4
5
10 6
A 4
A K 8 2
K J 8 3 2

NS 3N; NS 4; NS 1; NS 1; S 1; Par +400


Board 12
West Deals
N-S Vul
Q 10 7
6 3
A Q J 8 6
A 7 2
4 2
K 8 7 5
9 5 4 2
9 5 4
N
WE
S
A K J 9 8 6 3
J 9 4
7 3
6
5
A Q 10 2
K 10
K Q J 10 8 3

NS 6; NS 6; N 5N; NS 3; EW 2; Par +800: EW 6×−4


Board 13
North Deals
Both Vul
7 5 2
K 7 6 3
Q 9 8 6
J 8
A K 9 6 3
A K 3
A 10 6 5 3
N
WE
S
Q J 8
A Q 10 5 4
J 7 5
9 2
10 4
J 9 8 2
10 4 2
K Q 7 4

EW 5; EW 4N; EW 3; EW 4; EW 3; Par −650


Board 14
East Deals
None Vul
Q
A 3 2
J 10 5 3 2
Q 10 5 4
J 10 9
K 10 6 5
K 7
K 8 7 2
N
WE
S
A K 8 6 5 2
8 7 4
A Q 6
6
7 4 3
Q J 9
9 8 4
A J 9 3

EW 4N; EW 4; EW 3; NS 1; Par −430


Board 15
South Deals
N-S Vul
A 2
J 9 6
A 4 3
K 10 9 8 4
K 10 5 3
Q 7 4 3
8
A J 5 2
N
WE
S
8 6 4
K 5 2
Q J 10 6 5
7 3
Q J 9 7
A 10 8
K 9 7 2
Q 6

NS 3N; NS 3; NS 3; NS 4; NS 3; Par +600


Board 16
West Deals
E-W Vul
K 10 9 4
A K 10 8 2
A Q 10 5
J 2
6 5
9 7 4 3
Q J 7 6 4
N
WE
S
7 5
Q J 7 4
K 8 6
A 10 9 3
A Q 8 6 3
9 3
J 2
K 8 5 2

NS 6; NS 4; NS 3N; N 4; S 3; NS 1; Par +980


Board 17
North Deals
None Vul
K Q 10 8 5
9 5 3
A 4 2
8 6
J 9 6 3 2
A K Q 10
J 8 5
Q
N
WE
S
7 4
7 6
9 7 3
A K 9 7 4 3
A
J 8 4 2
K Q 10 6
J 10 5 2

NS 1N; NS 1; S 1; EW 1; Par +90


Board 18
East Deals
N-S Vul
A 7 5
K Q 10 4 3
A Q
9 7 2
Q J 4
5 2
K J 10 6 3
K 6 3
N
WE
S
9 8 6
8 7 6
9
A Q J 10 8 5
K 10 3 2
A J 9
8 7 5 4 2
4

NS 4; NS 4; NS 1N; NS 2; EW 1; Par +620


Board 19
South Deals
E-W Vul
K J 10 4
A
A 9 6 4 3
Q 7 3
9
J 10 7 3
K 10 8 2
K 10 5 2
N
WE
S
7 6 5
9 8 6 5 4 2
Q J 5
6
A Q 8 3 2
K Q
7
A J 9 8 4

NS 6; NS 6; NS 4N; NS 3; EW 1; Par +980


Board 20
West Deals
Both Vul
K 7 5
10 3
A 5
A K 10 5 3 2
Q 9 8
Q 7 6 4 2
Q 7 3
8 6
N
WE
S
J 6 4 3
A J 9 8
K J 10
Q 9
A 10 2
K 5
9 8 6 4 2
J 7 4

NS 4N; NS 5; NS 2; NS 3; EW 1; Par +630


Board 21
North Deals
N-S Vul
9 7 6 3
K 6
9 8 7 6 2
10 8
A J 2
Q 10 7 3 2
K 10 5
A 2
N
WE
S
K 5 4
A 8 4
A J 4
K Q J 9
Q 10 8
J 9 5
Q 3
7 6 5 4 3

EW 6N; EW 6; EW 5; EW 5; EW 5; Par −990


Board 22
East Deals
E-W Vul
A Q 7 4
Q 9 2
K 10 7 6
3 2
9 3
8 3
A J 9
Q J 10 9 6 5
N
WE
S
J
A J 10 7 4
8 5 3
A K 7 4
K 10 8 6 5 2
K 6 5
Q 4 2
8

N 4; S 3; EW 2; EW 3; EW 1N; NS 2; Par +420


Board 23
South Deals
Both Vul
10 7
K Q 10
J 10 9 2
Q 8 4 3
K 9 8 4 2
A 4 2
K 3
K 10 6
N
WE
S
A Q 6 3
J 7 6
Q 8 6
A J 9
J 5
9 8 5 3
A 7 5 4
7 5 2

W 5; EW 4N; E 4; EW 2; EW 3; EW 1; Par −650


Board 24
West Deals
None Vul
7 6
A 9 6 5 4 3
K 6
Q J 9
K Q J 4
K Q
Q 9 4
A 6 3 2
N
WE
S
10 9 8 5 3 2
8 2
A 3 2
5 4
A
J 10 7
J 10 8 7 5
K 10 8 7

NS 4; EW 3; EW 1N; NS 2; NS 1; Par +100: EW 4×−1


Board 25
North Deals
E-W Vul
9 8 7 2
8 5 3
K Q 10
9 7 3
3
A K Q J 10 7
J 9 8 3
A 6
N
WE
S
A Q 10 6
9 6 2
7 4
K J 10 4
K J 5 4
4
A 6 5 2
Q 8 5 2

EW 5; EW 4N; E 2; E 2; EW 1; W 1; W 1; Par −650


Board 26
East Deals
Both Vul
Q 9 6 5 2
6 2
K
K 9 7 6 3
J
A K Q J 10 7 5
Q 10
10 8 4
N
WE
S
A 10 8 4 3
3
A J 7 6 4 2
A
K 7
9 8 4
9 8 5 3
Q J 5 2

EW 6N; EW 6; EW 5; EW 2; NS 1; Par −1440


Board 27
South Deals
None Vul
J 10 5 3
7 6 4 2
8 6
K Q 2
A 6
K 9 5
K J 10 9 7 3
8 3
N
WE
S
K Q 8 7
A Q 10
A Q 4
A 7 5
9 4 2
J 8 3
5 2
J 10 9 6 4

EW 7N; EW 7; EW 5; EW 5; EW 3; Par −1520


Board 28
West Deals
N-S Vul
10
8 4
K 9 7 3
A Q 10 9 7 2
A K 9 8 5
K 9 7
Q 6
8 6 4
N
WE
S
Q J 7 6 4
A Q J 5
A 10
K 5
3 2
10 6 3 2
J 8 5 4 2
J 3

EW 6; EW 5N; EW 5; NS 1; Par −980