VÝSLEDKY

Párový turnaj, 18. 5. 2022

RANK PAIR RESULT KB
1 Nulíček - Šíma 58.00 275
2 Šmidtová - Rozsíval 57.00 225
3 Gebertová - Havlínová 54.00 175
4 Trávníčková - Vyoralová 51.00 125
5 Dyková - Dyk 40.00 50
Neševová - Padruňková 40.00 50
220518
Board 1
North Deals
None Vul
Q 4 3
9 3
Q 10 8 2
9 5 4 3
A J 10 9 7
A J 10
9
K Q 8 7
N
WE
S
K 8
K Q 8 6 2
K 6 4 3
J 10
6 5 2
7 5 4
A J 7 5
A 6 2

E 5N; EW 5; EW 5; E 4; W 2N; W 3; EW 1; Par −460


Board 2
East Deals
N-S Vul
A 10 3 2
10 7 6 4
3
J 9 8 6
K 6
A Q
A J 9 7 6 4 2
3 2
N
WE
S
9 5 4
J 9 8 2
K Q 10
A K 10
Q J 8 7
K 5 3
8 5
Q 7 5 4

W 6; W 5N; E 3N; E 5; EW 1; NS 1; Par −920


Board 3
South Deals
E-W Vul
9 5 3
Q 8 7
Q 8 2
A K 6 3
Q J 6
10 5 2
K J 7 3
Q 10 2
N
WE
S
A K 10 7 2
9 6 4
A 10 6
5 4
8 4
A K J 3
9 5 4
J 9 8 7

EW 2; NS 2; EW 2; NS 2; Par −100: NS 3×−1; NS 3×−1


Board 4
West Deals
Both Vul
8 7 6
10 9
Q 5 4 3 2
J 10 9
A 10 9 3
Q 7 5
K J 8
K Q 6
N
WE
S
K J 5 4
A K J 8 6 4 2
9
5
Q 2
3
A 10 7 6
A 8 7 4 3 2

EW 5N; EW 5; EW 5; NS 1; NS 1; Par −660


Board 5
North Deals
N-S Vul
8 3
A J 7 6 3
10 7 5
A 8 5
A J 10 9 6 2
K 9 2
K
K Q 6
N
WE
S
K Q 7 4
10 4
8 6 3
J 10 9 2
5
Q 8 5
A Q J 9 4 2
7 4 3

EW 3; NS 3; NS 3; NS 1N; EW 1; Par −140


Board 6
East Deals
E-W Vul
K 10 9 8
2
J 7
9 8 6 5 4 3
6 5
Q 10 6 5 4
Q 9 8 5
Q J
N
WE
S
7 3
J 9
A 10 6 4 3 2
A 10 7
A Q J 4 2
A K 8 7 3
K
K 2

NS 5; NS 3; NS 1; EW 1; Par +450


Board 7
South Deals
Both Vul
A 10 9 8 7
6 3
J 6 2
J 10 6
6
9 8 4 2
Q 10 9 7 3
A 4 2
N
WE
S
J 4 3 2
K 10
A 8 5 4
Q 9 7
K Q 5
A Q J 7 5
K
K 8 5 3

NS 3; NS 3; NS 1N; EW 2; NS 2; Par +140


Board 8
West Deals
None Vul
J
J 9 8 7 5 3
Q 4
8 5 3 2
A 8 6 5 3
A 7 6 3
A Q 7 4
N
WE
S
K 4 2
10 6 2
J 10 9 2
K J 9
Q 10 9 7
A K Q 4
K 8 5
10 6

EW 4; NS 3; EW 4; EW 3; EW 1N; Par −300: NS 5×−2


Board 9
North Deals
E-W Vul
J 9 4
J 7
Q 6 4 3
A K 10 2
A Q 10 8 7 5 3
9 6 2
10 9
J
N
WE
S
K
Q 10 8
A K J 2
Q 9 7 6 3
6 2
A K 5 4 3
8 7 5
8 5 4

EW 3; EW 1N; EW 1; EW 1; Par −140


Board 10
East Deals
Both Vul
A 10 6 4
8
J 10 8 4 2
J 8 2
7 3
A K 10 7 6 4
K 7
K 4 3
N
WE
S
K J 8 5
J 5
Q 6 3
A 10 7 6
Q 9 2
Q 9 3 2
A 9 5
Q 9 5

EW 4N; EW 4; EW 3; EW 1; NS 1; Par −630


Board 11
South Deals
None Vul
Q 5
K 7 6 5 4
K 10
A 5 4 3
3 2
A Q 3
Q J 7
Q J 8 6 2
N
WE
S
A K 7 6
10
9 6 4 3 2
10 9 7
J 10 9 8 4
J 9 8 2
A 8 5
K

NS 4; NS 3; NS 2N; EW 1; EW 1; Par +420


Board 12
West Deals
N-S Vul
Q J
K Q J 9
A 10 8 5 3
Q 6
A K 8 4 3
A 10 5 3
9
9 8 3
N
WE
S
6 5 2
8 4 2
K 4
A J 10 5 4
10 9 7
7 6
Q J 7 6 2
K 7 2

EW 2; EW 1N; NS 2; EW 2; EW 1; Par −110


Board 13
North Deals
Both Vul
A 7 3 2
K Q
10 9 6 4 3
9 5
K J 6 5
J 6 2
Q 7
Q 7 4 3
N
WE
S
10 9 8
9 7
K J 5 2
A K J 10
Q 4
A 10 8 5 4 3
A 8
8 6 2

EW 2; NS 2; EW 3; Par −110


Board 14
East Deals
None Vul
6 2
J 9 5 3 2
A Q 9 4 3
6
A 10 8 5
8 7 4
7 6 5 2
K 5
N
WE
S
K J 9 7 4 3
Q 10
K
A 9 7 4
Q
A K 6
J 10 8
Q J 10 8 3 2

NS 5; EW 4; NS 5; NS 2; Par +100: EW 5×−1


Board 15
South Deals
N-S Vul
9 5
10
A K 10 9 7 5 4
J 9 6
K 8 6 4
J 9 2
Q 6
A 7 3 2
N
WE
S
J 7 2
K Q 8 5 4
J 8
Q 8 5
A Q 10 3
A 7 6 3
3 2
K 10 4

NS 3N; NS 5; NS 2; NS 1; NS 1; Par +600


Board 16
West Deals
E-W Vul
K Q 8 2
9 8 7
K 4 3 2
10 9
J 10 3
A Q J 10 5 4
A 9 8
Q
N
WE
S
A 9
K 6 3
Q 6 5
A K 8 7 2
7 6 5 4
2
J 10 7
J 6 5 4 3

EW 6N; EW 6; EW 2; EW 3; EW 3; Par −1440


Board 17
North Deals
None Vul
J 5 4
A Q 9 7
7 5 4
A 8 5
Q 8 6 3
5 3
3
J 10 9 7 6 3
N
WE
S
A 10 7
K J 10 8 6
A J 8 2
2
K 9 2
4 2
K Q 10 9 6
K Q 4

NS 3N; NS 3; E 2; E 1; EW 1; W 1; Par +300: E 4×−2


Board 18
East Deals
N-S Vul
K 5 2
J 10 2
Q J 3
Q 7 6 3
Q 7
A Q 8 6 5
9 6
10 9 4 2
N
WE
S
10 9 8 4
9 4
A 8 7 2
A K 5
A J 6 3
K 7 3
K 10 5 4
J 8

EW 2; NS 1; S 1; EW 1; Par −110


Board 19
South Deals
E-W Vul
10 9
A 5
10 8
A Q 10 9 6 4 3
A K 3
7 4
K J 9 7 5 4
K 7
N
WE
S
Q 7 5 2
K Q 10 9 3 2
A 6
8
J 8 6 4
J 8 6
Q 3 2
J 5 2

EW 5; W 4N; EW 4; W 5; E 4; NS 1; Par −650


Board 20
West Deals
Both Vul
A 10 9 6 4 3 2
A 2
10 6
K 6
7
Q 10 6 4
K Q 8 5 2
7 4 2
N
WE
S
J
9 5 3
A J 9 3
Q J 10 8 3
K Q 8 5
K J 8 7
7 4
A 9 5

NS 5; NS 2N; NS 1; EW 1; Par +650


Board 21
North Deals
N-S Vul
K 10 5 3
A J 6
J 8 4
10 3 2
Q 2
10 5 3
A 10 7 2
A Q 6 5
N
WE
S
9 8 6
Q 8 7 2
9 3
K J 9 8
A J 7 4
K 9 4
K Q 6 5
7 4

NS 3; NS 2N; NS 2; NS 1; EW 1; Par +140


Board 22
East Deals
E-W Vul
A 10 8
10 8 3
6 3
9 8 7 6 5
Q J 6 5
9 7
A J 9 8 7 5
2
N
WE
S
K 9 7 4 3
A 6 5
10 4
J 4 3
2
K Q J 4 2
K Q 2
A K Q 10

NS 4; NS 5; EW 3; NS 1N; EW 2; Par +400


Board 23
South Deals
Both Vul
Q 10 8 2
A K 6 3
J
10 6 5 2
A J 6
Q 9 4
A K 10 9 3
K Q
N
WE
S
K 5
10 8 7
8 7 5 4
A J 9 7
9 7 4 3
J 5 2
Q 6 2
8 4 3

EW 5N; EW 5; EW 5; EW 3; EW 2; Par −660


Board 24
West Deals
None Vul
K 10 9
5 3
Q 9 5 3
K Q 7 5
A J 8 4 3
J 6 2
K J
J 8 3
N
WE
S
Q 7 6
A 10 8 4
8 2
A 10 9 2
5 2
K Q 9 7
A 10 7 6 4
6 4

EW 2; NS 3; EW 1N; EW 1; EW 1; Par +100: EW 3×−1


Board 25
North Deals
E-W Vul
K 5
A J 10 6 4 3
8 4
10 8 2
A J 10
Q 9 8
K 10 2
K 9 7 5
N
WE
S
9 8 7 4 2
K 7 5 2
5 3
A J
Q 6 3
A Q J 9 7 6
Q 6 4 3

EW 3; EW 1N; NS 2; EW 1; NS 1; Par −140


Board 26
East Deals
Both Vul
2
10 8 2
K J 9 3
A 8 6 3 2
Q J 9 8
K J 9
7
K J 10 9 7
N
WE
S
A 6 3
Q 6 5
Q 8 6 2
Q 5 4
K 10 7 5 4
A 7 4 3
A 10 5 4

NS 2; NS 3; NS 1N; NS 1; EW 1; Par +110


Board 27
South Deals
None Vul
K
A J 9 7 5 3
10 7 4
6 4 3
Q 9 8 6 3
10 8 2
8
K J 9 5
N
WE
S
J 2
K 4
K Q J 9 5 2
Q 10 8
A 10 7 5 4
Q 6
A 6 3
A 7 2

NS 3; NS 1N; EW 1; EW 1; Par +140


Board 28
West Deals
N-S Vul
A Q 3
A Q 8 7 6 4
J 3
6 3
J 6 2
5 3
K 9 8 5 4 2
K J
N
WE
S
K 10 8
9 2
Q 10
Q 10 9 7 5 4
9 7 5 4
K J 10
A 7 6
A 8 2

NS 4; NS 3N; NS 2; EW 2; EW 2; Par +500: EW 5×−3; EW 5×−3