KLUBOVÁ POKLADNA

SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVĚK

Finanční dar na podporu činnosti Bridžového klubu Praha. Dárce bude zveřejněn v seznamu podporovatelů BK Praha. Dar bude použit pouze na financování sportovních účelů a aktivit, k jejichž poskytování je BK Praha oprávněn na základě svých stanov. Na poskytnuté dary v souhrnné hodnotě od 1.000, - Kč od fyzických osob a 2.000, - Kč od právnických osob bude pro účely uplatnění daňového odpočtu vystaveno Potvrzení o přijetí daru.

100,00 Kč

  SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ BRIDŽOVÉHO KLUBU PRAHA

  Zdenka BOSÁKOVÁ

  Renata a Michal RONINOVI

  Jaroslav HOLÝ

  Plastové součástky s.r.o.

  Zuzana TOMANOVÁ

  Lubomír LITERÁK