KLUBOVÁ POKLADNA

PODMÍNKY POUŽITÍ

Provozovatelem Klubové pokladny je Bridžový klub Praha, z.s., se sídlem Italská 209/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 708 36 876 (dále jen "BK Praha").

Klubová pokladna slouží členům, hostům a podporovatelům BK Praha pro vytváření dokladů, na jejichž podkladě jsou bankovním převodem prováděny úhrady členských příspěvků, vkladů do soutěží a sponzorských příspěvků. Všechny tyto platby lze provést rovněž v hotovosti v prostorech BK Praha.

Veškeré úhrady bankovním převodem jsou přijímány na transparentním účtu BK Praha č. 2826735002/5500 s výjimkou sponzorských příspěvků od dárců, kteří si nepřejí být zveřejněni v seznamu podporovatelů. Sponzorské příspěvky od neveřejných dárců lze na základě darovací smlouvy poukázat na běžný účet BK Praha č. 2826735010/5500.

BK Praha děkuje všem plátcům za použití klubové pokladny pro snadnou identifikaci příchozích plateb.

V Praze, 25. 9. 2020


Výbor Bridžového klubu Praha