KLUBOVÉ ZPRÁVY

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ROZEHRANÝCH SOUTĚŽÍ A KOMPENZACI VKLADŮ

Vážení hráči,

Výbor BK Praha na své schůzi, ke které se sešel 27. května a 3. června 2021, rozhodl, že rozehrané dlouhodobé soutěže zahájené na podzim 2020 budou ukončeny a výsledky v nich dosažené anulovány. Bylo schváleno, že uhrazené vklady do soutěží budou kompenzovány v poměrné výši za zrušená kola všem hráčům a družstvům, kteří si o kompenzace zažádají, tj. ve výši 4/5 vkladu za Pražskou bridžovou ligu a Skupinovku A a 7/9 vkladu za Skupinovku B a Švýcarskou skupinovku.

Kompenzace budou vyplaceny v hotovosti nebo na účet žadatele a nelze je započíst proti vkladům do nových soutěží. K podání žádosti o vyplacení kompenzací lze využít tento formulář nebo je možné žádost zaslat na e-mail vybor@bkpraha.cz. O kompenzace vkladů do Pražské bridžové ligy mohou požádat pouze kapitáni družstev. Nároky na kompenzace je možné uplatnit v termínu do 30. září 2021. Seznam hráčů žádajících o výplatu kompenzací nebude zveřejněn.

Hráči, u kterých je evidován neuhrazený vklad do soutěží, se tímto žádají, aby doplatili jeho poměrnou část za odehraná kola. Přehled zaplacených a neuhrazených vkladů všech hráčů a družstev a výše možných kompenzačních nároků je uvedena v tabulce pod tímto oznámením.

K rozhodnutí o zrušení soutěží vedla výbor BKP především obava z nemožnosti zachovat jejich sportovní regulérnost po téměř ročním přerušení v případě, že by část hráčů odmítla v soutěžích pokračovat, ať již z důvodu nového bridžového partnerství nebo kvůli povinnosti dodržovat nařízení týkající se ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Jestliže výbor BKP dříve předpokládal dohrání přerušených soutěží, pak za stavu, kdy bylo, na základě Usnesení vlády České republiky, očekáváno uzavření klubových prostor na dobu 2 týdnů (viz klubová zpráva z 1. 10. 2020).

V Praze, 12. 6. 2021


Výbor Bridžového klubu Praha


PŘEHLED UHRAZENÝCH VKLADŮ, KOMPENZACÍ A DOPLATKŮ