KLUBOVÉ ZPRÁVY

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÍ KLUBU

Vážení hráči,

Výbor BK Praha na své schůzi, ke které se sešel 27. května a 3. června 2021, rozhodl, že provoz klubu bude obnoven v pondělí 21. června 2021 jednokolovými párovými turnaji, které budou pořádány vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17.45 hodin.

Turnaje budou organizovány za podmínky, že nejpozději v den pořádání turnaje do 12.00 hodin se prostřednictvím formuláře na webu přihlásí alespoň 10 dvojic. V kladném případě bude turnaj otevřen i pro další příchozí, v opačném zrušen. Informace o pořádání turnaje bude uvedena na úvodní stránce klubového webu do 12.30 hodin.

Aktuálně platnou podmínkou účasti na turnaji je

  • doložení negativního PCR testu starého max. 7 dní nebo
  • doložení antigenního testu starého max. 72 hodin nebo
  • laboratorně potvrzené prodělání nemoci covid-19 nebo
  • očkování proti onemocnění covid-19 doložené certifikátem nebo
  • absolvování antigenního testu na místě.

Podrobné podmínky jsou uvedeny v odst. 16 mimořádného opatření MZ č. 14601/2021.

Vstup do vnitřních prostor klubu je povolen pouze s ochranou dýchacích cest za podmínek uvedených v mimořádném opatřením MZ č. 15757/2020.

Další informace týkající se organizace dlouhodobých soutěží budou zveřejněny následně.

V Praze, 8. 6. 2021


Výbor Bridžového klubu Praha