KLUBOVÉ ZPRÁVY

STANOVISKO VÝBORU BK PRAHA K NÁVRHU ČBS NA NOVELIZACI CELOSTÁTNÍ LIGY

Výbor BK Praha především považuje za velmi nešťastný způsob, jakým je návrh předkládán, aniž by byl předtím s kýmkoli předjednán. Prezentace na svazovém webu pak vytváří dojem, že jsou žádány pouze dílčí připomínky k návrhu, nikoli jeho hodnocení či zamítnutí jako celku.

Současný model celostátní ligy vznikl po dlouhém období změn a návrhů dalších změn jako nelehce vyjednaný konsenzus především kapitánů ligových družstev a po jeho dosažení ustaly kritiky této soutěže. Celostátní liga je pak všeobecně vnímána jako nejdůležitější bridžová soutěž, a to v úrovni I. i II. celostátní ligy, a proto by jejím odůvodněným změnám měla předcházet delší a širší diskuze mezi jejími účastníky.

Předložený návrh popírá kontinuitu soutěže a držení ligových licencí kluby, vítězi II. celostátní ligy absurdně upírá nárok na postup do nejvyšší úrovně a zcela se vytrácí smysl pořádání baráže mezi I. a II. celostátní ligou.

Výbor BK Praha se v zásadě ztotožňuje se stanovisky BK Máj České Budějovice, BS Havířov a Severočeského BK, ke kterým dodává:

  1. Spočívá-li problém v nedostatku termínů a kvalifikovaných rozhodčích, je možné diskutovat o zkrácení obou lig o 1 víkend, čehož lze snadno dosáhnout úpravou hracího modelu základní části na systém 2x každý s každým hraný na 18 kol po 10 rozdáních ve 2 víkendových termínech.
  2. Současný počet 10 hráčů základní sestavy družstva doporučuje snížit na 8.
  3. BKP je připraven poskytnout klubové prostory pro pořádání celostátních soutěží na základě žádosti ČBS, aniž by jakýmkoliv způsobem ovlivňoval rozhodování Výboru ČBS, v jakých termínech a pro jaké soutěže si prostory pronajme.

Výbor BKP závěrem navrhuje, aby byl předložený návrh ČBS na novelizaci celostátní ligy stažen, a existuje-li oprávněná potřeba zavedený model měnit, aby bylo nejprve otevřeno diskuzní fórum na toto téma.

V Praze, 23. 9. 2020


Výbor Bridžového klubu Praha


Stanovisko BK Máj České Budějovice zde.