KLUBOVÉ ZPRÁVY

OZNÁMENÍ O ÚPRAVĚ PROPOZIC

Rozhodnutím Výboru BKP byla schválena následující úprava propozic skupinových soutěží platných od září 2020:

Čl. 6.3 propozic Pražské skupinovky A, čl. 6.2 propozic Pražské skupinovky B a čl. 5.2 propozic Švýcarské skupinovky se doplňují textem:

Vedoucí soutěže povolí dvojici účast náhradníka s vyšší výkonnostní třídou v případě, že s jeho účastí v utkání souhlasí soupeř, a dvojici přidělí handicap ve výši 0,25 IMP za každé i nesehrané rozdání v utkání.

Doplňující vysvětlení k těmto ustanovením:

Účelem není omezovat hráče, kteří si přejí odehrát utkání v řádném termínu soutěže i proti dvojici s náhradníkem s vyšší výkonnostní třídou, ale současně je na místě vyrovnat nepoměr mezi výkonností náhradníka a právoplatného člena dvojice. Proto dvojice, která připustí účast náhradníka s vyšší výkonnostní třídou, vstupuje do utkání se skórem IMP 7:0 ve Skupinovce A, 8:0 ve Skupinovce B a 4:0 ve Švýcarské skupinovce.

Výbor BKP se tímto omlouvá za dodatečnou úpravu propozic, které byly pro započatou soutěžní sezónu sestavovány v časové tísni, a tato ustanovení v nich byla nedopatřením opomenuta.

V Praze, 16. 9. 2020


Výbor Bridžového klubu Praha