KLUBOVÉ ZPRÁVY

OZNÁMENÍ O KOMPENZACI VKLADŮ

Vážení hráči,

jak jste již byli informováni v oznámení zveřejněném v červenci na klubovém webu, uzavření hracích prostor v rámci opatření proti COVID-19 navýšilo Bridžovému klubu Praha finanční ztráty, se kterými se potýkal již před vyhlášením nouzového stavu. Klub dlouhodobě čelí úbytku aktivních hráčů a s tím souvisejícímu sníženému příjmu z vkladů do pořádaných soutěží. BK Praha se proto touto cestou znovu obrací na všechny účastníky dlouhodobých soutěží, kteří mají zájem pomoci tyto ztráty překonat, aby prominuli klubu kompenzace za nedohranou jarní část soutěží, a zejména pak, aby se účastnili pořádaných soutěží a upřednostnili živé hraní v klubu před e-bridžem.

V současné době je podána žádost o příspěvek na nájemné k Národní sportovní agentuře a v případě jejího kladného vyřízení budou z tohoto příspěvku vyplaceny kompenzace za poměrnou část neodehraných kol skupinových soutěží hráčům, kteří o kompenzace požádají. Nebude-li žádosti vyhověno, bude klub hledat jiné zdroje příjmů, ze kterých by pokryl provozní výdaje.

Rozhodnutím Výboru BKP bylo schváleno, že:

1. Vklady do jarní části Pražské ligy BK Praha 2019/20 budou kompenzovány v plné výši 3.000, - Kč družstvům BABINEC, VÝŠINKA, TRUMF, TRIGA, EXDAHLIA a ŠTRÚDL VE SPREJI, která je řádně uhradila. Kapitáni družstev se žádají, aby se o kompenzaci přihlásili u člena výboru Bohumíra Zajíčka.

2. Vklady do skupinových soutěží budou kompenzovány v poměrné výši za zrušená kola soutěže hráčům, kteří o kompenzace požádají, tj. ve výši:

a) 7/10 vkladu za Skupinovou soutěž A, tj. 560, - Kč členům BKP a 630, - Kč hostům klubu;

b) 5/9 vkladu za Skupinovou soutěž B, tj. 278, - Kč hráčům v kategoriích S a SW a 333, - Kč ostatním hráčům;

c) 6/9 vkladu ze Švýcarskou skupinovou soutěž, tj. 400, - Kč všem hráčům.

O kompenzace je možné požádat ve formuláři zde nebo zasláním žádosti na e-mailovou adresu vybor@bkpraha.cz. Nárok na kompenzaci vkladů je možné uplatnit v termínu do 30. září 2020. Seznam žádajících hráčů nebude zveřejněn. O termínu vyplacení kompenzací bude rozhodnuto v závislosti na vyřízení žádosti o příspěvek na nájemné podané k Národní sportovní agentuře.

Výbor BKP dále rozhodl, že v případě opětovného uzavření klubu vyšší mocí nebude žádná z nově rozehraných soutěží ukončena a odložená kola budou v nutném případě uspořádána v náhradních termínech v letních měsících.

V Praze, 4. 9. 2020


Výbor Bridžového klubu Praha