KLUBOVÉ ZPRÁVY

OZNÁMENÍ O ÚPRAVĚ PROPOZIC

Rozhodnutím Výboru BKP byla schválena následující úprava propozic Pražské bridžové ligy a Pražské skupinovky A platných od září 2020:

V čl. 6.4 propozic Pražské bridžové ligy a v čl. 6.2 propozic Pražské skupinovky A se vypouští slovní spojení se zaplaceným členstvím.

Doplňující vysvětlení k těmto ustanovením:

Náhradníkem v Pražské bridžové lize a všech skupinových soutěžích může být jakýkoli hráč při splnění podmínek omezení výkonnosti. Pouze v případě, že náhradník není členem Bridžového klubu Praha ani Českého nebo Slovenského bridžového svazu, bude požadována úhrada částky dle propozic příslušné soutěže. Tímto je v soutěžích, v pozici náhradníka, umožněna účast i neregistrovaným a zahraničním hráčům, což doposud nebylo možné. Členové BKP, ČBS a SBZ žádné dodatečné vklady do soutěže nehradí.

V Praze, 2. 9. 2020


Výbor Bridžového klubu Praha