VÝSLEDKY

Párové turnaje, 2. 11. 2022

2. TURNAJ

RANK PAIR RESULT KB 💰
1 Kubát - Olmer 58.33 165 100
2 Padruňková - Frabša 56.67 135 50
3 Dyková - Dyk 53.33 105
4 Trávníčková - Chlouba 51.67 75
5 Rozsíval - Valíček 40.00 30
Dvořáková - Neševová 40.00 30
Párový turnaj BKP - druhý - 2. 11. 2022
Board 15
South Deals
N-S Vul
3
A Q J 6 3
Q J 10 4
10 7 6
9 8 7 4
10 7
9 8 7 6 5
9 4
N
WE
S
Q 10 6 5
9 8 5 4 2
K
K 8 5
A K J 2
K
A 3 2
A Q J 3 2

NS 7N; NS 7; NS 6; NS 6; NS 6; Par +2220


Board 16
West Deals
E-W Vul
K J 10 2
Q J 10 3
J 9 2
K 4
8 5 4
K 9
K 10 8 6 5
A J 3
N
WE
S
A Q 9 6
6 4 2
A 4 3
Q 9 8
7 3
A 8 7 5
Q 7
10 7 6 5 2

W 3; EW 2N; E 2; EW 3; EW 2; NS 1; Par −140


Board 17
North Deals
None Vul
K
Q J 2
Q J 9 6 4
A K 10 8
10 8 6 4 3 2
K 7 5
Q J 4 2
N
WE
S
Q J 9 7 5
A 8 3
A 10 2
7 6
A
10 9 6 4
K 8 7 5 3
9 5 3

EW 4; NS 4; NS 2; NS 1; Par −100: NS 5×−1


Board 18
East Deals
N-S Vul
J 10 9 6
K 8 4
10 9 5
10 9 5
K Q 4 3
7 6
A 7 6 4 3
6 2
N
WE
S
5
A Q J 3 2
Q 8
A K Q J 8
A 8 7 2
10 9 5
K J 2
7 4 3

E 5N; E 5; W 4N; W 4; EW 5; EW 3; EW 4; Par −460


Board 19
South Deals
E-W Vul
9 3
A K 8 7 3 2
J 3
J 7 2
K 10 6
Q J 6
Q 7 5 2
8 5 3
N
WE
S
A J 7
10 9 4
K 9 6
K 10 6 4
Q 8 5 4 2
5
A 10 8 4
A Q 9

NS 3; NS 2; NS 1N; NS 2; NS 1; Par +140


Board 20
West Deals
Both Vul
Q 6
6
A 9 8 7 3 2
A Q 4 3
K 8 7
10 9 7 3
K 6 4
9 8 7
N
WE
S
4 3 2
A K 5 2
J 10 5
10 6 5
A J 10 9 5
Q J 8 4
Q
K J 2

NS 4; NS 3N; NS 4; NS 2; NS 3; Par +620


Board 21
North Deals
N-S Vul
A
A J
10 9 3
K Q J 8 6 5 4
10 6
Q 8 5
K Q J 7 6 4
10 2
N
WE
S
K Q 4 3 2
9 7 6 3 2
8
7 3
J 9 8 7 5
K 10 4
A 5 2
A 9

NS 6N; NS 6; NS 3; NS 3; NS 2; Par +1440


Board 22
East Deals
E-W Vul
7 6 5 4
A Q 10
A Q J 7 5
4
A K J 8 3
K 8 6
8 4 3 2
2
N
WE
S
J 7 4 3 2
K 10 9
9 8 6 5 3
Q 10 9 2
9 5
6
A K Q J 10 7

N 5N; S 4N; N 5; NS 3; S 4; N 2; N 3; S 2; S 1; Par +460


Board 23
South Deals
Both Vul
A 9
A Q 6
9 5 3
A K 10 9 8
K 10 6
10 9 5
K 10 4
Q J 7 6
N
WE
S
Q J 7 3
K 4 3
Q J 8 7
4 3
8 5 4 2
J 8 7 2
A 6 2
5 2

NS 3; NS 2N; NS 2; NS 1; Par +140


Board 24
West Deals
None Vul
A 7
K 8 6 4 2
Q J 10 9
10 8
K J 10 4
A 10
A K 8
A 6 5 2
N
WE
S
Q 5 3
J 7
7 5 3 2
Q J 4 3
9 8 6 2
Q 9 5 3
6 4
K 9 7

EW 3; EW 4; EW 2N; EW 2; NS 1; Par −140


Board 25
North Deals
E-W Vul
9 6
Q 6 5 3 2
A 10 3
A 7 4
A K 8
10 4
K Q 9 6 5
Q 8 2
N
WE
S
10 5
A J 9 8 7
8 7 4 2
K J
Q J 7 4 3 2
K
J
10 9 6 5 3

EW 3N; EW 3; EW 3; NS 1; NS 1; Par −500: NS 4×−3; NS 4×−3


Board 26
East Deals
Both Vul
9 3
A 10 7 4 3
A J
A K 8 6
K J 5 4 2
K J 5
10 5 3
9 3
N
WE
S
10 8 6
8 6 2
K Q 9 4
Q 7 4
A Q 7
Q 9
8 7 6 2
J 10 5 2

NS 3; NS 4; NS 2N; S 1; NS 1; Par +140


Board 27
South Deals
None Vul
A J 8 4 3 2
10 5 2
8 4
A 7
7
Q J 9 3
K Q J 10 9
K 9 4
N
WE
S
K 9 6 5
A K 8 6
7 3 2
J 10
Q 10
7 4
A 6 5
Q 8 6 5 3 2

EW 4; EW 2N; EW 3; NS 1; Par −420


Board 28
West Deals
N-S Vul
7 3
A K 9 7 5
A Q 9 2
J 10
Q 9 5
Q 8 4 3
J 4
A Q 3 2
N
WE
S
A K 10 2
J
K 10 6 5 3
8 7 5
J 8 6 4
10 6 2
8 7
K 9 6 4

EW 3; EW 2N; EW 3; EW 3; EW 1; Par −140


Board 29
North Deals
Both Vul
K 10 9 5
A K Q 7 3
4
Q 10 6
A 8 2
6 4
K 10 3
K 9 8 5 4
N
WE
S
J 6
10 5
A Q J 9 6 5
A J 7
Q 7 4 3
J 9 8 2
8 7 2
3 2

EW 5; EW 5; NS 3; EW 2N; NS 2; Par −500: NS 5×−2


3. TURNAJ

RANK PAIR RESULT KB 💰
1 Frabša - Olmer 14.42 98 100
2 Trávníčková - Chlouba 10.66 70
3 Rozsíval - Valíček 9.34 42
4 Dyková - Dyk 5.58 14
deals
Board 1
South Deals
N-S Vul
A Q 10 9 8 7
8 2
7 6 5
10 3
J 5
A K Q J 7 6
9 4 3
9 2
N
WE
S
4 2
9 5
Q J 2
A Q J 7 6 5
K 6 3
10 4 3
A K 10 8
K 8 4

NS 4; NS 3; EW 1; EW 1; Par +620


Board 2
West Deals
E-W Vul
A J 10
8 7 6 5
Q 7 3
K Q 9
Q 3 2
K 9
A K J 8 6 2
J 4
N
WE
S
7 6 5 4
J 3
10 5
A 10 6 5 3
K 9 8
A Q 10 4 2
9 4
8 7 2

NS 2; EW 2; EW 1; EW 1; Par +110


Board 3
North Deals
None Vul
A 7 2
K
J 10 8 4 3 2
A K 4
Q 9 8 6 5
A 10 2
Q 7 5
10 9
N
WE
S
K J 10
8 6 5 4
6
Q 8 7 3 2
4 3
Q J 9 7 3
A K 9
J 6 5

NS 4; NS 2N; NS 2; NS 2; NS 1; Par +130


Board 4
East Deals
N-S Vul
Q 10 4
Q 9 7 2
A 4
A 8 5 2
A 9 8 7 5
J 10
10 9 3 2
Q J
N
WE
S
J 6
A K 8 6 4 3
J 5
K 7 6
K 3 2
5
K Q 8 7 6
10 9 4 3

EW 2; NS 3; NS 1N; NS 2; Par +100: EW 3×−1


Board 5
South Deals
E-W Vul
9 7 6 5
4
10 9 5 4
9 7 5 3
K J 10 2
A J 6 3
8 6 3
J 8
N
WE
S
A Q 4
K Q 10 9 2
K 7 2
A 6
8 3
8 7 5
A Q J
K Q 10 4 2

E 5; EW 4N; EW 4; W 4; NS 3; EW 1; Par −500: NS 6×−3


Board 6
West Deals
Both Vul
5 4
A K Q J 4
A 10 5 4 2
3
Q 8 7
5 3 2
Q 6
K 9 8 7 2
N
WE
S
A K 6 3 2
6
K 8 3
A Q J 5
J 10 9
10 9 8 7
J 9 7
10 6 4

EW 5; EW 5; NS 3; EW 1N; NS 2; Par −650


Board 7
North Deals
N-S Vul
K 10
A Q 5 4 2
K Q 8
K 9 6
5 2
A 10 5 3
A Q J 8 5 3 2
N
WE
S
A 6
K 9 7
J 9 7 6 4 2
10 4
Q J 9 8 7 4 3
J 10 8 6 3
7

NS 4; NS 3; EW 3; EW 3; EW 1N; Par +300: EW 5×−2; EW 5×−2


Board 8
East Deals
E-W Vul
7 6 5 4 2
10 8 4
K 9 7 4 2
10 6 2
K J 9 8 3
A Q J 3
J
N
WE
S
A K Q 8 7
A Q
9 7 5
A 8 3
J 9 5 4 3
10
K 6 2
Q 10 6 5

EW 7N; W 7; W 7; EW 6; E 6; E 6; EW 1; Par −2220


Board 9
South Deals
Both Vul
A
A J 7 2
A Q 5 4
Q 9 8 5
K Q 10 9 7 6 3
Q 9 6 5
4 3
N
WE
S
8 2
K 10 8
K J 10 8 6
A 7 6
J 5 4
4 3
9 7 3 2
K J 10 2

EW 3; S 3; EW 1N; N 2; NS 2; EW 1; Par −140


Board 10
West Deals
None Vul
A Q J 8 7
J 7 6
10 4
K 9 3
10
A K Q 9 5 3
5 3 2
J 7 2
N
WE
S
9 6 5 4 3
10 4 2
K J 8
10 4
K 2
8
A Q 9 7 6
A Q 8 6 5

NS 6; NS 6; NS 5; NS 1N; NS 1; Par +920


Board 11
North Deals
E-W Vul
K 9 8 2
K 10 9 6 2
J 3
5 4
A J 4
Q 7 5 4
K Q 7 4
K 7
N
WE
S
Q 7 6 5
A J 8 3
10 8
J 9 2
10 3
A 9 6 5 2
A Q 10 8 6 3

EW 2; EW 2; NS 2; NS 2; Par −100: NS 3×−1; NS 3×−1


Board 12
East Deals
Both Vul
J 8 2
A J 8 2
Q 6
Q 7 4 2
A 9 4
K 10 6 5
K J 9 8 5
8
N
WE
S
K 10 7
Q 9 7 3
A 7 4
A 9 5
Q 6 5 3
4
10 3 2
K J 10 6 3

EW 5; EW 4; EW 2N; EW 2; NS 1; Par −650


Board 13
South Deals
None Vul
K Q 5 4 3
4 2
Q 10 8
A 6 5
7 6 2
K J 9 5
7 2
Q 8 4 2
N
WE
S
A
Q 10 8 7 6 3
K J 5
K J 10
J 10 9 8
A
A 9 6 4 3
9 7 3

EW 4; NS 3; NS 3; NS 1N; EW 1; Par −100: NS 4×−1


Board 14
West Deals
N-S Vul
10 9
A 7 6
K 10 9 7 3
Q 8 3
A 6 3
K Q 9 5 2
6 2
K 10 4
N
WE
S
5
J 8 4 3
A J 8 5
A J 5 2
K Q J 8 7 4 2
10
Q 4
9 7 6

EW 5; EW 4N; EW 4; NS 2; EW 2; Par −450