ČLENSKÁ SCHŮZE 29. 11. 2020

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 21. 2. - 21. 3. 2021

V souladu s ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2V, se členská schůze Bridžového klubu Praha, z.s., se sídlem Italská 209/17, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ: 708 36 876, svolaná na 29. listopadu 2020 od 16.00 hodin do prostor BKP koná per rollam v termínu od 21. února do 21. března 2021.

Dle znění zákona může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

Všichni členové spolku registrovaní k 31. 12. 2020 mají právo hlasovat v termínu konání od 21. 2. do 21. 3. 2021 o jednotlivých bodech členské schůze, jak byly oznámeny v programu.

Pro odevzdání platného hlasu je vyžadován hlasovací PIN, který byl každému členovi zaslán na jeho e-mailovou adresu. Členové, kteří hlasovací PIN neobdrželi, si o něj mohou zažádat na e-mailové adrese BK Praha vybor@bkpraha.cz. Při hlasování per rollam není přípustné zastoupení plnou mocí.

K diskuzi je možné využít diskuzní fórum na klubovém webu. Do diskuze lze přispívat i bez přihlášení jako host, pouze po zadání jména a e-mailu. Systém neověřuje platnost těchto údajů, při zadání smyšlených lze tedy přispět i anonymně, nicméně příspěvky nepřihlášených účastníků diskuze podléhají schválení administrátorem. Nesouvisející, nevhodné, vulgarismy obsahující či jinak urážlivé příspěvky nebudou zveřejněny.


Hlasovací formulář bude otevřen v neděli 21. 2. 2021