OPATŘENÍ COVID-19

INFORMACE PRO HRÁČE

Vážení hráči,

aktualizované propozice všech dlouhodobých soutěží pořádaných Bridžovým klubem Praha nově obsahují zvláštní ustanovení umožňující odložení a případně i nesehrání jakéhokoli utkání družstev nebo skupinovky z důvodu souvisejícím s COVID-19. Tato odložená utkání nebudou penalizována a v případě jejich nesehrání bude odkládajícímu družstvu nebo dvojici přidělen upravený výsledek 10 VP.

Pokud pociťujete jakékoli náznaky virového onemocnění nebo jste byli ve styku s infikovanou osobou, upřednostněte, prosím, prevenci a odložte nebo i zrušte svá utkání.

K uplatnění tohoto ustanovení postačuje vaše sdělení v tomto smyslu na e-mailovou adresu vybor@bkpraha.cz bez dalších podrobností. Zasláním sdělení není dotčena povinnost informovat soupeře o odložení nebo zrušení utkání.

Připomínáme, že při vstupu do prostor klubu a po použití toalet je vyžadována dezinfekce rukou a důrazně apelujeme na všechny hráče, s ohledem na skutečnost, že hrací karty kolují v průběhu soutěže mezi hráči, aby tuto povinnost nezanedbávali.

Použití roušek není povinné při konzumaci potravin a nápojů a pro hráče v průběhu utkání. Při příchodu do klubu, při opuštění stolu v pozici tichého hráče a po skončení utkání jste povinni mít ve vnitřních prostorech klubu roušku.

Děkujeme, že svým zodpovědným přístupem chráníte zdraví ostatních hráčů.


Výbor Bridžového klubu Praha