SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVĚK

Finanční dar na podporu činnosti Bridžového klubu Praha.

Dárce bude zveřejněn v seznamu podporovatelů BK Praha. Dar bude použit pouze na financování sportovních účelů a aktivit, k jejichž poskytování je BK Praha oprávněn na základě svých stanov.

Na poskytnuté dary v souhrnné hodnotě od 1.000, - Kč od fyzických osob a 2.000, - Kč od právnických osob bude pro účely uplatnění daňového odpočtu vystaveno Potvrzení o přijetí daru.

100,00 Kč