EASY STANDARD S TRANSFERY

DRAŽBA VE SLEDU 1♧ - 1♡

S pravidelnou rozlohou

1♤ s 12-14 FB a dublem nebo 3listem pikovým

2♤ s 12-14 FB a 4listem pikovým

1NT s 18-20 FB (F)

S nepravidelnou rozlohou a fitem 

2♡ s 11-15 FB a (4)5+listem trefovým (srdcový revers se draží přes 2◇)

3◇ a 3♡ s 15+ FB a singlem (minisplinter)

4◇ a 4♡ s 15+ FB a šikenou (splinter)

4♧ s 15-17 FB, 6+listem trefovým a károvým singlem (singl v druhé levné)

4♤ s 15-17 FB, 6+listem trefovým a srdcovým singlem (singl v druhé drahé)

3♤ s 15-17 FB a rozlohou 5422

2NT s 18-20 FB a rozlohou 5422 (F → G)

S nepravidelnou rozlohou bez fitu

2♧ s 11-15 FB a 5+listem (bez pikového 3listu)

1NT s 16+ FB a 5+listem trefovým a károvým 4listem (kárový revers)

2◇ s 16+ FB s 5+listem trefovým a srdcovým 4listem (srdcový revers)

3♧ s 15-17 FB a 6+listem

2NT s 18+ FB a 6+listem trefovým (F → G)

3NT s 15-17 FB a 7+listem trefovým (AKQxxxx) a bočními zádržemi