EASY STANDARD S TRANSFERY

DRAŽBA VE SLEDU 1♧ - 1 - 1

Se slabým listem

Pass s 5-6 FB a 5+listem pikovým

1NT s 5-9 FB

2♡ s 5-8 FB a 4+listem (s rozlohou 5+4+)

2♤ s 5-8 FB a 5+listem

2♧ (draž 2◇) s 5-8 FB a 5+listem károvým (sign-off)

S výzvou

2♧ (draž 2◇) s 9-11 FB

2NT s 11+12 FB

S manšforsingem

2◇ s 12+ FB

3♧3◇ a 3♡ s rozlohou 5+5+

3NT se 4listem pikovým (to play)

3♤ s 5listem (vyber 3NT nebo 4)

4♤ s 6+listem (to play)

4♧4◇ a 4♡ s šikenou a pikovým 6+listem (autosplinter)