EASY STANDARD S TRANSFERY

SLED 1♧ - 1 - 1NT - 2◇

2♡ s 4listem trefovým

  • 2♤ je kárový 4list

2♤ s 4listem károvým (bez trefového 4listu)

2NT s rozlohou 4333 nebo 4432 (bez levného 4listu)

  • 3♧ je relé
  • 3♧ - 3◇ s rozlohou 4333
  • 3♧ - 3♡ s trefovým 3listem (s rozlohou 4432)
  • 3♧ - 3♤ s károvým 3listem (s rozlohou 4432)

3♧ a 3◇ s 5+listem (s rozlohou 5332)