EASY STANDARD S TRANSFERY

DRAŽBA VE SLEDU 1♧ - 1◇ - 1♡

Se slabým listem

Pass s 5-6 FB a 5+listem srdcovým

1♤ s 5-9 FB a 4listem

1NT s 5-9 FB

2♡ s 5-8 FB a 5+listem

2♧ (draž 2◇) s 5-8 FB a 5+listem károvým (sign-off)

S výzvou

2♧ (draž 2◇) s 9-11 FB

2♤ s 10-11 FB a 4listem (s rozlohou 44)

2NT s 11+-12 FB 

S manšforsingem

2◇ s 12+ FB

3♧ a 3◇ s rozlohou 5+5+

3NT se 4listem srdcovým (to play)

3♡ s 5listem (vyber 3NT nebo 4)

4♡ s 6+listem (to play)

3♤4♧ a 4◇ s šikenou a srdcovým 6+listem (autosplinter)