EASY STANDARD S TRANSFERY

SLED 1♧ - 1◇ - 1NT - 2

2◇ s 15-16 FB, 4listem károvým a trefovým 5+listem

2♡ s 3listem a pravidelnou rozlohou

 • 2♤ je 4list
 • 2NT je dotaz
 • 2NT - 3♧ s 4listem
 • 2NT - 3◇ s 4listem (bez trefového 4listu)
 • 2NT - 3♡ s trefovým 5listem
 • 2NT - 3♤ s károvým 5listem
 • 2NT - 3NT s rozlohou 4333 (s pikovým 4listem)
 • 3♧ a 3◇ jsou 5+listy

2♤ s 4listem (bez srdcového 3listu)

 • 2NT je relé
 • 2NT - 3♧ a 3◇ s 4listem
 • 3♧ a 3◇ jsou 5+listy

2NT s rozlohou 4432 nebo 5332 (bez srdcového 3listu a pikového 4listu)

 • 3♧ je relé
 • 3♧ - 3◇ s rozlohou 44 na levných
 • 3♧ - 3♡ s trefovým 5listem
 • 3♧ - 3♤ s károvým 5listem

3♧ s 18+ FB, 5listem a károvým 4listem

3◇ s 18+ FB, 4listem a trefovým 6+listem

3♡ s 4listem a pravidelnou rozlohou