CELOSTÁTNÍ LIGA

Diskuze ligových družstev BKP k návrhu výboru ČBS na novelizaci celostátní ligy.

Nový předběžný návrh výboru ČBS zde.